Vyučovať nemčinu © Goethe-Institut e.V. / Bernhard Ludewig

Vyučovať nemčinu

Goetheho inštitút je celosvetovým lídrom v poskytovaní ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nemčiny na Slovensku, v Nemecku alebo diaľkovo. Poskytneme Vám aktuálne materiály a interaktívnu ponuku pre Vaše vyučovanie. Informujte sa o podujatiach Goetheho inštitútu pre učiteľov.

Koncepty a materiály

Ponúkame Vám učebné materiály a zaujímavé podnety pre Vaše vyučovanie. Informujte sa o aktuálnych témach z metodiky a didaktiky nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka.