Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu je kancelária jazykových kurzov až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás, prosím, emailom na emailových adresách uvedených na na našich webstránkach.

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy-bratislava@goethe.de

Predpoklady pre účasť na skúškach

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár
 

Termíny skúšok 2020

Skúška Zápis a cena
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
190,00€*
Modul 75,00€*

200,00€**
Modul 80,00€**
30.06.2020-písomná skúška
03.07.2020-ústna skúška
02.09.2020-písomná skúška
04.09.2020-ústna skúška
21.10.2020-písomná skúška
23.10.2020-ústna skúška
08.12.2020-písomná skúška
11.12.2020-ústna skúška
01.06.-05.06.2020

10.08.-14.08.2020

21.09.-25.09.2020

09.11.-13.11.2020
Goethe-Zertifikat C1 165,00€*
175,00€**
30.06.2020-písomná skúška
02.07.2020-ústna skúška
02.09.2020-písomná skúška
04.09.2020-ústna skúška
21.10.2020-písomná skúška
23.10.2020-ústna skúška
08.12.2020-písomná skúška
10.12.2020-ústna skúška

 
01.06.-05.06.2020

10.08.-14.08.2020

21.09.-25.09.2020

09.11.-13.11.2020
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
dospelí
155,00€*
Modul 65,00€*
165,00€**
Modul 75,00€**
mládež
110,00€*
Modul 45,00€*
120,00€**
Modul 55,00€**
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška
02.09.2020-písomná skúška
04.09.2020-ústna skúška
21.10.2020-písomná skúška
23.10.2020-ústna skúška
07.12.2020-písomná skúška
09.12.2020-ústna skúška
01.06.-05.06.2020

10.08.-14.08.2020

21.09.-25.09.2020

09.11.-13.11.2020
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
dospelí
130,00€*
Modul 45,00€*
140,00€**
Modul 50,00€**
mládež
78,00€*
Modul 35,00€*
88,00€**
Modul 40,00€**
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška
02.09.2020-písomná skúška
04.09.2020-ústna skúška
21.10.2020-písomná skúška
23.10.2020-ústna skúška
07.12.2020-písomná skúška
10.12.2020-ústna skúška
01.06.-05.06.2020

10.08.-14.08.2020

21.09.-25.09.2020

09.11.-13.11.2020
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch 2 (pre mládež)
dospelí
85,00€*
95,00€**
mládež
55,00€*
65,00€**
03.07.2020-celá skúška
04.09.2020-celá skúška
23.10.2020-celá skúška
11.12.2020-celá skúška
01.06.-05.06.2020
10.08.-14.08.2020
21.09.-25.09.2020
09.11.-13.11.2020
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(pre mládež)
dospelí
75,00€*
85,00€**
mládež
45,00€*
55,00€**
03.07.2020-celá skúška
04.09.2020-celá skúška
23.10.2020-celá skúška
11.12.2020-celá skúška
01.06.-05.06.2020
10.08.-14.08.2020
21.09.-25.09.2020
09.11.-13.11.2020
  *cena interní
**cena externí