Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Termíny skúšok 2018

Skúška Dátum Zápis a platba Cena interní Cena Externí
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
26.09./28.09.2018
24.10./26.10.2018
04.12./07.12.2018
 
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
185,00€
Modul 70,00€
195,00€
Modul 75,00€
Goethe-Zertifikat C1 26.09./28.09.2018
24.10./26.10.2018
04.12./06.12.2018

 
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
 
160,00€ 170,00€
Goethe-Zertifikat B2 26.09./28.09.2018
24.10./26.10.2018
03.12./05.12.2018
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
150,00€ 160,00€
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
26.09./28.09.2018
24.10./26.10.2018
03.12./06.12.2018
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
125,00€
Modul 40,00€
73,00€
Modul 30,00€
135,00€
Modul 45,00€
83,00€
Modul 35,00€
Goethe-Zertifikat A2:
Start Deutsch2
_______________

Fit in Deutsch 2 (für Jugendliche)
28.09.2018
26.10.2018
07.12.2018
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
80,00€
50,00€
90,00€
60,00€
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
_______________

Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(für Jugendliche)
28.09.2018
26.10.2018
07.12.2018
20.08.-30.08.2018
20.09.-02.10.2018
01.11.-11.11.2018
70,00€
40,00€
80,00€
50,00€


Predpoklady pre účasť na skúškach

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy@bratislava.goethe.org

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár
Prihlasovací formulár na skúšku C2 (GDS)

Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.
Informácie online