Knihy, o ktorých sa hovorí 2020

Bücher über die man spricht

Nová po nemecky písaná beletria a literatúra faktu - odporúčania zo strednej a východnej Európy: „Knihy, o ktorých sa hovorí“ predstavujú dvakrát ročne knižné novinky a aktuálne trendy.

BeleteriaPoéziaDetské knihy

Literatúra Faktu
o projekte

Projekt „Knihy, o ktorých sa hovorí“ vznikol v Goetheho inštitúte v Budapešti. Od roku 2003 pre vás knihovníci a knihovníčky z Goetheho inštitútov v regióne strednej a východnej Európy pozorne sledovali nemecký knižný trh a zverejňovali knižné tipy prostredníctvom ukážok z recenzií v nemecky píšucich médiách.

Archív

Knižné tipy z nemecky hovoriacich krajín pre vás teraz pripravujú literárni vedci, kritici, vydavatelia, prekladatelia, blogeri a germanisti v krajinách nášho regiónu.
 
Znalci dvakrát ročne, vždy po knižných veľtrhoch, pripravia výber dobrých kníh. Odporúčania sú úrčené pre členov knižníc Goetheho inštitútov, pre vydavateľov, prekladateľov a všetkých, ktorí radi čítajú a zaujímajú sa o literatúru.
 
Odporúčané knihy si môžete vypožičať v našich knižniciach. Pravidelne dopĺňame aj údaje o tituloch v digitálnej knižnici Onleihe a informácie o autoroch.