CycleUp!

Cyklista v priemyselnom závode © Aidan Formigoni

CycleUp! oslovuje umelcov, rozhodovacie orgány a občanov. Spoločne chceme umením a tvorivosťou upozorniť na bicykel ako klimaticky neutrálny, udržateľný a bezpečný dopravný prostriedok.

Čo je to "CycleUp!"?

Existuje niečo, čo dokáže spojiť umenie, kultúru a udržateľnú mobilitu? Na prvý pohľad môže táto kombinácia znieť nezvyčajne. Istý britský časopis však nedávno označil kultúrny sektor za "najpokryteckejšieho znečisťovateľa na svete": na jednej strane sa umelci vo svojej tvorbe zaoberajú environmentálnymi otázkami, klimatickými zmenami a ich dôsledkami, ale na druhej strane sami zanechávajú značnú uhlíkovú stopu. Umelci lietajú na vernisáže po celom svete, priemysel cestovného ruchu je úzko prepojený s kultúrou a samotná spotreba zdrojov pri umeleckej produkcii je obrovská. CycleUp! vníma udržateľnosť ako prierezovú tému: spolu s umeleckou komunitou chceme presadiť, aby sa udržateľnosť, ekologická mobilita a bicykel stali umeleckými témami - bez ohľadu na žáner: v divadle, v inštaláciách alebo v akčnom umení. Zároveň chceme zistiť, ako možno umelecký proces urobiť šetrnejším k životnému prostrediu. Napríklad, ako možno znížiť uhlíkovú stopu rezidenčných programov? A ako môžeme uvažovať o umení lokálnym, participatívnym, a teda udržateľným spôsobom?

Zisti viac o....

Partneri projektu