Ponuka ďalšieho vzdelávania
pre učiteľky a učiteľov nemčiny

Reálie, metodika a didaktika či rozšírenie jazykových kompetencií – Goetheho inštitút ponúka učiteľkám a učiteľom nemčiny rozsiahly program ďalšieho vzdelávania.
Ďalšie vzdelávanie na Slovensku © Getty Images

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka učiteľkám a učiteľom nemeckého jazyka možnosť ďalšieho vzdelávania.

Občianske vzdelávanie v cudzom jazyku © Getty Images

Občianske vzdelávanie v cudzom jazyku

Prostredníctvom cudzieho jazyka a poznania kultúry danej krajiny sa u učiacich sa rozvíja interkultúrna kompetencia a pochopenie inakosti.
 

Chcem (sa) učiť nemčinu © Goethe-Institut

Od učenia sa k vyučovaniu

Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. Cieľom tohto projektu je motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny.

Ďalšie vzdelávanie v Nemecku

Ďalšie vzdelávanie v Nemecku Vám dá možnosť rozšíriť si svoje kompetencie a zažiť Nemecko.

Vzdelávanie učiteliek a učiteľov online

Diaľkové semináre a školenia – sami sa rozhodnete, kedy a kde sa budete učiť.

Ďalšie vzdelávanie © Colourbox

Učiť sa vyučovať nemčinu

Úspešnú sériu ďalšieho vzdelávania Goetheho inštitútu „Naučiť sa učiť nemčinu“ (Deutsch lehren lernen) budeme ponúkať od roku 2020 regionálne.