Ponuka ďalšieho vzdelávania pre učiteľky a učiteľov nemčiny

Reálie, metodika a didaktika či rozšírenie jazykových kompetencií – Goetheho inštitút ponúka učiteľkám a učiteľom nemčiny rozsiahly program ďalšieho vzdelávania.