Nemecká menšina

Goetheho inštitút v Bratislave iniciuje a podporuje v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom a inými partnermi rôzne opatrenia na podporu nemeckej menšiny v Slovenskej republike. Ide najmä o ďalšie vzdelávanie učiteľov na školách nemeckej menšiny, vývoj učebných materiálov pre rané vyučovanie nemčiny, prázdninové pobyty pre mládež zamerané na nemecký jazyk a reálie, výmena žiakov a kultúrne podujatia. Organizujú sa tiež letné akadémie pre príslušníkov nemeckej menšiny, rozdeľujú sa darované učebné prostriedky a literatúra do nemeckých čitární v Košiciach a Banskej Bystrici.

História
V Slovenskej republike žije odhadom 6 000 až 10 000 príslušníkov nemeckej menšiny. Nemci a iné národnostné menšiny žijú na území dnešného Slovenska približne 800 rokov a podobne ako Maďari a iné menšiny významne ovplyvnili históriu a kultúru krajiny. Dôkazom ich stavebného majstrovsva a remeselnej a umeleckej zručnosti sú početné pamiatky v oblastiach ich osídlenia. Následkom vyhnania takmer všetkých Nemcov po 2.svetovej vojne a prenasledovania a znevýhodnenia nemeckej menšiny za čias komunizmu boli Nemci vystavení silnému asimilačnému tlaku, mnohí sa dnes ku svojej príslušnosti k nemeckej menšine nehlásia. Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku (KDV / KNS) založený v roku 1990 je so svojimi približne 4 000 členmi najvýznamnejšou organizáciou nemeckej menšiny na Slovensku. Organizačne je rozdelený na 5 regiónov (Pressburg / Bratislava, Hauerland, Oberzips / Horný Spiš, Unterzips / Dolný Spiš und Bodwatal / údolie Bodvy), v ktorých je činných spolu 33 miestnych organizácií. V roku 2004 bola založená mládežnícka organizácia Jugendorganisation IKeJA-KDJ (Internationale Kontakte Jugendarbeit - Karpatendeutsche Jugend / Karpatsko-nemecká mládež). Spolok v súčasnosti sídli v Košiciach. Tu vychádza aj mesačník v nemeckom jazyku „Karpatenblatt“. Spolok udržiava kontakty s inými menšinami na Slovensku i s nemeckými menšinami v Európe a je členom Federálnej únie európskych národnostných skupín/ Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV).