Nemecká menšina

Deutsche Minderheit © © Getty Images Deutsche Minderheit © Getty Images

Goetheho inštitút v Bratislave iniciuje a podporuje v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom a inými partnermi rôzne opatrenia na podporu nemeckej menšiny v Slovenskej republike. Ide najmä o ďalšie vzdelávanie učiteľov na školách nemeckej menšiny, vývoj učebných materiálov pre rané vyučovanie nemčiny, prázdninové pobyty pre mládež zamerané na nemecký jazyk a reálie, výmena žiakov a kultúrne podujatia. Organizujú sa tiež letné akadémie pre príslušníkov nemeckej menšiny, rozdeľujú sa darované učebné prostriedky a literatúra do nemeckých čitární v Košiciach a Banskej Bystrici. Osobitnú  podporu dostávajú štyri menšinové školy na Slovensku nasledovným:

  • Poskytovanie učebných materiálov
  • Umiestnenie nemeckých praktikantov na menšinové školy, ktorí ako rodení hovoriaci podporujú výučbu nemčiny
  • Realizácia projektových týždňov alebo jednotlivých projektových dní
  • Udeľovanie štipendií pre učiteľov na ďalšie vzdelávanie a programy odbornej prípravy v Nemecku
  • Podpora jazykových skúšok (Goethe-Zertifikat) pre žiakov
  • V súčasnosti sa v Goetheho inštitúte vzdelávajú učitelia, ktorí nie sú nemčinári, aby mohli v budúcnosti vyučovať svoj predmet v nemčine.