Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goetheho inštitút / Bernhard Ludewig

Ministerstvo zahraničia NSR a Goetheho inštitút podporujú prostredníctvom programu Europanetzwerk Deutsch uplatnenie sa nemeckého jazyka ako pracovného jazyka používaného v konaniach európskych inštitúcií a napomáhajú k budovaniu aktívnej európskej siete. Obe inštitúcie ponúkajú možnosť zúčastniť sa exkluzívneho jazykového kurzu v Nemecku.

Ste zamestnaní v inštitúcii EÚ? Pracujete ako ministerskí pracovníci s pracovnými kontaktmi na EÚ z členských štátov? Ovládate nemčinu na vyššej jazykovej úrovni a chcete si pre potreby svojej profesie zlepšiť znalosti nemeckého jazyka? Potom Vám jazykové kurzy v rámci programu Europanetzwerk Deutsch ponúkajú jedinečnú možnosť, zlepšiť si poznatky nemeckého jazyka diskusiou na témy, ktoré súvisia s výkonom povolania a intenzívnejšie pracovne spolupracovať na EÚ úrovni.

Kontakt

PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
Tel. +421 2 59 204 319
iveta.sladek-ondrejkova@goethe.de
END2 © GI END2
 
AA © AA AA