Podpora kultúry

Tanečník © Pexels/Yogendra Singh

Goethe-Institut podporuje umenie a kultúru vo všetkých oblastiach. Podporujeme profesionálov, ako aj mladých ľudí a amatérov pri realizácii projektov doma i v zahraničí, skupiny aj jednotlivcov. Okrem financovania projektov a prekladov ponúkame aj štipendiá, ceny a fellowshipy. Kritériá financovania, lehoty na podávanie žiadostí a typ financovania závisia od príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí.