Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Chceš ...

  • zložiť skúšku pre deti a mládež od 10 do 16 rokov
  • preukázať celkom jednoduché znalosti nemčiny
  • dokázať svoje pokroky na stupni A1
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je skúška z nemeckého jazyka pre deti a mládež vo veku od 10 do 16 rokov. Potvrdzuje jednoduché znalosti nemčiny a zodpovedá prvému stupňu (A1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážeš, že ...

  • dokážeš klásť a zodpovedať jednoduché otázky a tiež formulovať a reagovať na bežné prosby.
  • vieš pomocou jednoduchých slovných spojení a viet písať o sebe a o druhých.
  • rozumieš rozhovorom a textom o veciach, ktoré sú ti známe.

Príprava

Termíny skúšok

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdeš modelové sady a online-cvičenia aj na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšky a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 získaš tu: