Projekty

Kultúrne projekty Foto: Goetheho inštitút

Ťažiskom našej práce sú projekty, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami z pohľadu Nemecka i Slovenska a podporujú kultúrnu výmenu medzi oboma krajinami a vytváranie kontaktov medzi aktérmi v oboch krajinách. V úzkej spolupráci s partnermi organizuje Goetheho inštitút v Bratislave kultúrne a vzdelávacie podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou.

Aktuálne projektyArchív