Poradenstvo a služby

Poradenstvo a služby © © Miro Nìta Poradenstvo a služby © Miro Nìta

Služby Goetheho inštitútu pre učiteľky, učiteľov a študentov odboru Nemčina ako cudzí jazyk:

  • Poradenstvo pre učiteľky, učiteľov vyučujúcich nemčinu ako cudzí jazyk
  • Poradenstvo o skúškach Goetheho inštitútu 
  • Poradenstvo o ďalšom vzdelávaní a štipendijných pobytoch
Metodické poradenstvo pre učiteľky,učiteľov nemeckého jazyka:
Podľa dohody ponúkame poradenstvo pre učiteľky, učiteľov nemeckého jazyka. Získate informácie o aktuálnych učebných materiáloch a užitočné linky, ako aj tipy pre prácu s audiovizuálnymi médiami a internetom vo vyučovaní nemeckého jazyka. 

Skúšky:
Podľa dohody Vás budeme informovať o skúškach Goetheho inštitútu. Ak si chcete dohodnúť termín, obráťte sa prosím na:
info-bratislava@goethe.de

Štipendiá/podujatia ďalšieho vzdelávania:
Informácie o štipendiách a ďalšom vzdelávaní Goetheho inštitútu pre učiteľky, učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka Vám poskytne pani Diana Balogáčová.
diana.balogacova@goethe.de