O nás

Das Gebäude des Goethe Institut Bratislava © Miro Nôta

Úlohy a ciele

Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.

Spolupracovníčky a spolupracovníci

S pracovníkmi Goetheho inštitútu Bratislava sa môžete skontaktovať aj priamo.

Partneri pre spoluprácu

Naše skúšobné centrá ktoré sú oprávnené vykonávať skúšky Goetheho inštitútu. Držitelia licencie usporadúvajú spravidla aj prípravné jazykové kurzy. Nemecké študovne ponúkajú učiteľom nemčiny zapožičanie publikácií, audio- a videomateriálov, CD alebo časopisov, ako aj aktuálne informácie z odboru didaktika nemčiny a poradenstvo. 

Partneri a sponzori

Môžete našu prácu podporiť ako partneri alebo sponzori.