Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti"

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Keller

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Jens Sauerbrey

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Iniciatívu “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spustilo Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2008. Iniciatívu PASCH koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Goetheho inštitút, DAAD a Pedagogická výmenná služba Konferencie ministrov kultúry.
            

Hlavná myšlienka a ciele

Smerovanie PASCH určujú štyri hlavné princípy:
 • perspektívy prostredníctvom vzdelávania
 • rozširovanie rozhľadu prostredníctvom viacjazyčnosti
 • prístup k jazyku a vzdelaniu a
 • spoločný prístup medzinárodnej učebnej komunity k riešeniu problémov budúcnosti

Iniciatívu “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spustilo Spolkové ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2008. PASCH spája a posilňuje celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Iniciatívu PASCH koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Goetheho inštitút, DAAD a Pedagogická výmenná služba Konferencie ministrov kultúry.

Sieť nemeckých zahraničných škôl a iných škôl ponúkajúcich nemecký jazykový diplom sa zväčšuje. Navyše sa buduje spolupráca medzi školami, aby sa posilnila výučba nemčiny ako cudzieho jazyka v rámci národných vzdelávacích systémov. Poskytujú sa tiež štipendiá na štúdium v Nemecku a ponúka sa možnosť výmeny žiakov a školských partnerstiev.

Ciele PASCH

Cieľom iniciatívy je vzbudiť udržateľný pozitívny záujem mladých ľudí o moderné Nemecko, jeho spoločnosť a nemecký jazyk. Vzniká celosvetová sieť partnerských škôl Spolkovej republiky Nemecko, pričom sa školy vďaka spoločným aktivitám a výmene stávajú medzinárodnou vzdelávacou komunitou.

Svojou atraktívnou ponukou vzdelávania iniciatíva prispieva k udržateľnej kvalifikácii nielen žiačok a žiakov, ale aj pedagógov a rozširuje tak kompetencie mladých ľudí potrebné pre štúdium v Nemecku a pre neskorší profesný život. Ďalším cieľom je budovanie živých a dlhodobých väzieb na Nemecko ako aj motivácia škôl, aby svojich žiakov a učiteľov viedli k otvorenej výmene názorov a k vzájomnej spolupráci. PASCH je tiež prepojený na ďalšie iniciatívy zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky, napr. s dobrovoľníckou službou „Kulturweit“.

Úlohy a opatrenia Goetheho inštitútu

Goetheho inštitút as stará o viac ako 550 škôl, ktoré podporuje v zavádzaní alebo ďalšom budovaní predmetu nemčina ako cudzí jazyk. Ponúka učiteľom metodicko-didaktické vzdelávanie a jazykové kurzy, vybaví školy modernými, multimediálne využiteľnými učebnými a krajinovednými materiálmi. Goetheho inštitút okrem toho v rámci iniciatívy vyslal do celého sveta expertov na vyučovanie, ktorí sa o školy starajú. Mládežnícke kurzy v Nemecku pre žiačky a žiakov zúčastnených škôl zlepšia ich jazykové znalosti, posilnia interkultúrne kompetencie a umožnia im spoznať krajinu.

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2.000 škôl ako aj 600.000 PASCH-žiakov a žiačok.

Informácie o iniciatíve „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH)

Webová stránka informuje o zapojených inštitúciách a ich aktivitách. Interaktívna mapa sveta Vám poskytne prehľad o sieti partnerských škôl, pričom zúčastnené školy sa prezentujú krátkymi profilmi. Účastníci iniciatívy predstavujú svoje projekty a poskytujú cenné rady z praxe. PASCH-net poskytuje informácie o medzinárodných kurzoch pre mládež PASCH v Nemecku a podporuje medzinárodné školské partnerstvá.

Informácie o iniciatíve „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) (vo viacerých jazykoch)
Mapa sveta
Profily škôl
Celosvetové projekty
Kurzy pre mládež PASCH
Školské partnerstvá

Učebné materiály a interaktívne ponuky

Učitelia a žiaci nájdu na stránke PASCH-net voľne prístupné videá, texty a materiály na počúvanie, ktoré sa venujú aktuálnym témam. K dispozícii sú tiež materiály na použitie pri DaF-vyučovaní a pracovné listy na stiahnutie. Učebný materiál pre mládež je možné filtrovať podľa oblasti, jazykovej úrovne, formátu a prípravy na jazykovú skúšku. Všetky učebné materiály sú interaktívne a umožňujú komentovanie a motivujú žiakov k aktívnej účasti. Žiaci na školách PASCH sa môžu zúčastniť celosvetovo vypísaných súťaží o atraktívne ceny. Učitelia a žiaci môžu taktiež samostatne prispievať na instagramový profil PASCH-net.

Učebné materiály
Súťaže
PASCH-net na Instagrame

Online školské noviny - PASCH-Global

Prostredníctvom blogov v online školských novinách PASCH-Global komunikujú spolu žiaci z celého sveta po nemecky.
Môžu tu umiestňovať texty, fotografie, videá a zvukové záznamy. Zdieľajú svoj život a svoj pohľad na Nemecko. Školské noviny poskytujú skvelú možnosť aktívnej spolupráce.

Informácie o PASCH-Global a možnostiach spolupráce

PASCH-učebná platforma

Na učebnej platforme PASCH, ktorej základom je softvér Moodle, môžu učitelia využiť priestor na vytvorenie vlastnej virtuálnej učebne alebo sa zúčastniť existujúcich online kurzov ďalšieho vzdelávania. Online kurz „Moodle-Tools na vyučovanie“ vysvetľuje, ako používať učebnú platformu PASCH, počas vyučovania nemčiny alebo v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Informácie o učebnej platforme PASCH

Informácie o štúdiu v Nemecku a PASCH-Alumni

Budúce absolventky a absolventi PASCH škôl dostanú všeobecné informácie o možnostiach štúdia v Nemecku a zaujímavé linky, napríklad o platforme PASCH-Alumni. Taktiež spoznajú rôzne možnosti štipendií a PASCH programy. Absolventi PASCH škôl, ktorí teraz študujú v Nemecku, rozprávajú o svojich skúsenostiach.

Informácie o štúdiu v Nemecku
Platforma PASCH-Alumni

Registrácia a prihlasovanie do PASCH-net

Väčšina obsahu na webovej stránke je voľne dostupná. Ak chcete používať materiály s funkciou komentovania, zapojiť sa do súťaží a komunity PASCH-netu alebo aktívne využívať učebnú platformu, zaregistrujte sa a potom sa prihláste pomocou emailovej adresy a hesla. Registrovaní PASCH-učitelia môžu vytvoriť prístupové kódy pre svojich kolegov a žiakov na PASCH-škole.

Často kladené otázky o PASCH-iniciatíve a registrácia

Newsletter a sociálne médiá

Registrovaní používatelia môžu po prihlásení do „Mein PASCH“ odoberať mesačný newsletter a/alebo newsletter pre žiakov. Ak sledujete PASCH-net na Facebooku, Twitteri a/alebo Instagrame dostanete dodatočne pravidelné informácie o ponukách z PASCH-netu.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách. V rámci iniciatívy “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) tieto školy zaviedli  alebo rozšírili výučbu nemčiny, pričom nemčinu ponúkajú obvykle ako druhý cudzí jazyk.

K sieti PACH patrí tiež 140 zahraničných nemeckých škôl v starostlivosti Centrály pre zahraničné školstvo (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 27 škôl s nemeckým profilom a asi 1 100 národných škôl, ktoré ponúkajú Nemecký jazykový diplom Konferencie ministrov kultúry.

Portréty škôl