Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti"

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Keller

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Jens Sauerbrey

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Iniciatívu “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spustilo Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2008. Iniciatívu PASCH koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Goetheho inštitút, DAAD a Pedagogická výmenná služba Konferencie ministrov kultúry.
            

Hlavná myšlienka a ciele

Smerovanie PASCH určujú štyri hlavné princípy:
 • perspektívy prostredníctvom vzdelávania
 • rozširovanie rozhľadu prostredníctvom viacjazyčnosti
 • prístup k jazyku a vzdelaniu a
 • spoločný prístup medzinárodnej učebnej komunity k riešeniu problémov budúcnosti