Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti"

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Keller

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © PASCH-net

 • Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti" © Jens Sauerbrey

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Iniciatívu “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spustilo Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2008. Iniciatívu PASCH koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Goetheho inštitút, DAAD a Pedagogická výmenná služba Konferencie ministrov kultúry.
            

Hlavná myšlienka a ciele

Smerovanie PASCH určujú štyri hlavné princípy:
 • perspektívy prostredníctvom vzdelávania
 • rozširovanie rozhľadu prostredníctvom viacjazyčnosti
 • prístup k jazyku a vzdelaniu a
 • spoločný prístup medzinárodnej učebnej komunity k riešeniu problémov budúcnosti

Iniciatívu “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spustilo Spolkové ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2008. PASCH spája a posilňuje celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Iniciatívu PASCH koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a realizuje Goetheho inštitút, DAAD a Pedagogická výmenná služba Konferencie ministrov kultúry.

Sieť nemeckých zahraničných škôl a iných škôl ponúkajúcich nemecký jazykový diplom sa zväčšuje. Navyše sa buduje spolupráca medzi školami, aby sa posilnila výučba nemčiny ako cudzieho jazyka v rámci národných vzdelávacích systémov. Poskytujú sa tiež štipendiá na štúdium v Nemecku a ponúka sa možnosť výmeny žiakov a školských partnerstiev.

Ciele PASCH

Cieľom iniciatívy je vzbudiť udržateľný pozitívny záujem mladých ľudí o moderné Nemecko, jeho spoločnosť a nemecký jazyk. Vzniká celosvetová sieť partnerských škôl Spolkovej republiky Nemecko, pričom sa školy vďaka spoločným aktivitám a výmene stávajú medzinárodnou vzdelávacou komunitou.

Svojou atraktívnou ponukou vzdelávania iniciatíva prispieva k udržateľnej kvalifikácii nielen žiačok a žiakov, ale aj pedagógov a rozširuje tak kompetencie mladých ľudí potrebné pre štúdium v Nemecku a pre neskorší profesný život. Ďalším cieľom je budovanie živých a dlhodobých väzieb na Nemecko ako aj motivácia škôl, aby svojich žiakov a učiteľov viedli k otvorenej výmene názorov a k vzájomnej spolupráci. PASCH je tiež prepojený na ďalšie iniciatívy zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky, napr. s dobrovoľníckou službou „Kulturweit“.

Úlohy a opatrenia Goetheho inštitútu

Goetheho inštitút as stará o viac ako 550 škôl, ktoré podporuje v zavádzaní alebo ďalšom budovaní predmetu nemčina ako cudzí jazyk. Ponúka učiteľom metodicko-didaktické vzdelávanie a jazykové kurzy, vybaví školy modernými, multimediálne využiteľnými učebnými a krajinovednými materiálmi. Goetheho inštitút okrem toho v rámci iniciatívy vyslal do celého sveta expertov na vyučovanie, ktorí sa o školy starajú. Mládežnícke kurzy v Nemecku pre žiačky a žiakov zúčastnených škôl zlepšia ich jazykové znalosti, posilnia interkultúrne kompetencie a umožnia im spoznať krajinu.

Webstránka www.pasch-net.de sa delí na tri zóny:
 • Všeobecná zóna
 • Zóna pre učiteľov
 • Zóna pre žiakov
Všeobecná zóna

Všeobecná zóna informuje o zapojených inštitúciach a ich aktivitách. K nim patria projekty v rámci iniciatívy PASCH, blogy spolupracovníkov z rôznych regiónov sveta, kurzy pre mládež PASCH v Nemecku ako aj partnerská burza pre medzinárodné školské partnerstvá. Interaktívna mapa sveta Vám poskytne prehľad o sieti partnerských škôl, pričom zúčastnené školy sa prezentujú krátkymi profilmi.

Zóna pre učiteľov

V tejto zóne nájdu učitelia podnety pre využitie webstránky Pasch-net na hodinách nemčiny, učebné materiály na stiahnutie a informácie z oblasti metodiky a didaktiky. Učebnú platformu PASCH môžu učitelia využiť na vytvorenie vlastnej virtuálnej učebne alebo využiť existujúce kruzy.

Komunita ponúka možnosť výmeny materiálov alebo vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre projekty. V komunite, na učebnej platforme alebo prostredníctvom blogov môžu učitelia realizovať medzinárodné projekty, ako napr. regionálne online časopisy alebo podcasty.

Na učebnej platforme PASCH ponúka PASCH-net online semináre s lektorom pre učiteľov. Online kurz PASCH-net- Führerschein učiteľov naučí používať webstránku na vyučovanie nemčiny, napr. komunitu, učebnú platformu a žiacky časopis PASCH-Global. Online kurz Moodle- Führerschein vysvetľuje, ako používať učebnú platformu PASCH, ktorej základom je softvér Moodle, počas vyučovania nemčiny alebo v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Zóna pre žiakov

Žiaci učiaci sa po nemecky na školách PASCH sa môžu v komunite deliť o poznatky s ďalšími žiačkami a žiakmi. Môžu tu umiestňovať texty, fotografie a videá, zakladať skupiny a diskutovať medzi sebou na fóre.

Súťaže a projekty povzbudzujú žiakov k účasti. Texty na rozličnej jazykovej úrovni informujú o Nemecku a o možnostiach štúdia v Nemecku.

Regelmäßige Diskussionsangebote, Mitmachaktivitäten und Lernspiele laden zum Deutsch üben ein.

Ak sa chcete zapojiť do komunity PASCH-netu alebo aktívne využívať učebnú platformu, zaregistrujte sa a potom sa prihláste pomocou emailovej adresy a hesla.

Leták PASCH-net

Kontakt: service@pasch-net.de

 

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 2 000 škôl. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách. V rámci iniciatívy “Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) tieto školy zaviedli  alebo rozšírili výučbu nemčiny, pričom nemčinu ponúkajú obvykle ako druhý cudzí jazyk.

K sieti PACH patrí tiež 140 zahraničných nemeckých škôl v starostlivosti Centrály pre zahraničné školstvo (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 27 škôl s nemeckým profilom a asi 1 100 národných škôl, ktoré ponúkajú Nemecký jazykový diplom Konferencie ministrov kultúry.

Portréty škôl