Perspectives

Perspectives © Goethe-Institut

PERSPECTIVES - nová značka pre konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku.

Najbližšie podujatie: 
 

O PROJEKTE PERSPECTIVES

Sme Európania, cítime sa Európanmi a v našej spoločnej, zjednotenej Európe čelíme rovnakým výzvam. Napriek tomu sú diskusie o riešeniach dnešných problémov a otázky, ako môžeme formovať našu spoločnú budúcnosť, príliš často uväznené v národných mediálnych bublinách.

PERSPECTIVES je nová značka pre konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Novinári a novinárky z Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Maďarska, Litvy a Ukrajiny sa spojili, aby vám priniesli podnetný, multiperspektívny obsah a širokú škálu tém celoeurópskeho významu.

Projektom PERSPECTIVES - ako projektom aj značkou - chceme prispieť k rozmanitému mediálnemu prostrediu, ktoré odráža dnešnú zložitú realitu prostredníctvom viacerých hlasov a pohľadov.

Projekt PERSPECTIVES, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a realizovaný nadnárodnou redakčnou sieťou pod vedením Goetheho inštitútu, vám ponúka podnetný, multiperspektívny obsah na širokú škálu tém celoeurópskeho významu a dôležitosti.

Ak sa chcete dozvedieť o projekte a partnerskej sieti viac, navštívte webovú stránku projektu tu:
 

Podujatia

V rámci PERSPECTIVES sa v Bratislave a v spolupráci s miestnymi partnermi bude konať množstvo zaujímavých podujatí. Tu sa dozviete viac o plánovaných podujatiach, na ktorých sa zúčastnia slovenskí a zahraniční odborníci.
 

Marie Bröckling (DE)

Marie Bröckling je novinárka z Berlína. Nedávno bola zvolená za jednu z "30 najlepších novinárok do 30 rokov" v Nemecku. Marie natáča filmy a píše pre európske a americké médiá. Jedným zo ťažísk jej práce je Čína. Nedávno robila reportáže z Hongkongu pre televíziu NBC News. Viac na www.mariebrockling.com.

   ©    Logo Perspectives © Goethe-Institut
Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.