TestDaF

Chceli by ste ...

  • Študovať, robiť výskum alebo pracovať v Nemecku
  • Zložiť skúšku z nemčiny, ktorú uznávajú všetky vysoké školy v Nemecku
  • Presvedčiť výskumné zariadenia a zamestnávateľov o svojich znalostiach nemčiny

TestDaF je skúška z nemeckého jazyka na pokročilej úrovni. Zahŕňa jazykové stupne B2 až C1 na šesťstupňovej škále Spoločného európskeho referečného rámca pre jazyky.
 
Po zložení všetkých štyroch častí testu TestDaF-stupeň 4, platí vysvedčenie ako doklad pre pripustenie na štúdium takmer všetkých predmetov a študijných odborov na nemeckých vysokých školách.
Jazyková skúška TestDaF je aj medzinárodne uznávaný doklad Vaších znalostí nemeckého jazyka pre vedecké projekty a akademické povolania.
 
Odborné znalosti na skúšku nie sú potrebné.

Celosvetové zastúpenie

TestDaF môžete zložiť v licencovaných testovacích centrách.  V súčasnosti existuje približne 450 testovacích centier, ktoré ponúkajú TestDaF. Testovacie centrá v Nemecku a na celom svete si môžete vyhľadať tu:

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

V príprave na TestDaF Vám pomôžu dve kompletné modelové sady TestDaF.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške TestDaF získate tu: