Partneri a sponzori

Partneri a sponzori © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Partneri a sponzori Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Vznik veľkých projektov čoraz viac závisí od ľudí a inštitúcií, ktoré túto prácu podporujú. Dodatočné finančné prostriedky od nadácií a súkromných sponzorov pre nás znamenajú možnosť realizovať výnimočné projekty na podporu medzinárodného porozumenia i možnosť prevziať zodpovednosť. 
 
Našu prácu môžete podporiť ako sponzor alebo partner. Ak sa napríklad chcete angažovať v oblasti vzdelávania a podpory nemeckého jazyka tým, že podporíte projekty ďalšieho vzdelávania alebo výmeny, alebo ak chcete prostredníctvom programov z oblasti hudby, divadla či múzických umení prehlbovať vzájomné kultúrne porozumenie, obráťte sa na nás. Spoločne dokážeme osloviť množstvo ľudí a vytvoriť platformu pre trvalé priateľské vzťahy.

Top