Úlohy a ciele

O nás
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Jazyk. Kultúra. Nemecko.

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko.

Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňujeme obsiahly obraz o Nemecku. Naše kultúrne a vzdelávacie programy podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú mobilitu.

Prostredníctvom našej siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých študovní ako aj skúšobných a jazykových centier sme už viac ako šesťdesiat rokov pre mnohých ľudí prvým kontaktom s Nemeckom. Dlhoročná partnerská spolupráca s významnými inštitúciami a osobnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta vytvára udržateľnú dôveru našej krajiny. Sme partnermi pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o Nemecko a jeho kultúru a pracujú nezávisle a bez straníckej príslušnosti.

GOETHEHO INŠTITÚT V BRATISLAVE

Vstup do budovy Goetheho inštitútu
Vstup do budovy Goetheho inštitútu; © Miro Nôta | © Miro Nôta
Goetheho inštitút v Bratislave si do budúcich rokov stanovil nasledovné ciele:
  • podpora integrácie mladej slovenskej kultúrnej scény do európskych sietí,
  • podpora dialógu a výmeny skúseností s nemeckými a inými európskymi umelcami a tvorcami, pričom ťažisko spočíva v súčasnej kultúre a umení,
  • udržať a podľa možností posilniť postavenie nemeckého jazyka na Slovensku - predovšetkým v kontexte otvorenia hraníc po rozšírení EU, a
  • sprístupňovať informácie o Nemecku a o živote v Nemecku v minulosti a v súčasnosti.
Všetky tieto ciele predpokladajú úzku spoluprácu so slovenskými partnerskými organizáciami, v ktorej vidíme základ našej práce.