Služby pre knihovníkov

Goethe-Institut Service für Bibliothekare Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Radi spolupracujeme s knižnicami, knihovníckymi zväzmi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Podporujeme odborný dialóg a výmenu skúseností. Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácii knižníc pomáhame pozývať nemeckých referentov na vedecké konferencie, podporujeme štúdijné cesty a výmenné pobyty v knižničnej a informačnej oblasti v Nemecku a iných krajinách.