Naše angažovanie sa pre nemčinu

Naše angažovanie sa pre nemčinu Foto: Panthermedia/Viktor Thaut

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti"

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 1 700 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 550 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland je sociálna sieť slúžiaca na podporu vytvárania siete a výmeny vedomostí medzi absolventami z Nemecka, podnikmi, vysokými školami a inými inštitúciami.

Schaufenster Enkelgeneration

V rámci projektu Ako to vidí tretia generácia, sa pozornosť Goetheho inštitútu zameriava predovšetkým na tretiu generáciu nemeckých menšín.

Ďalšie projekty

Európska sieť pre nemčinu

Ministerstvo zahraničia SRN podporuje už viac ako 20 rokov prostredníctvom programu Európska sieť pre nemčinu zlepšovanie znalostí nemeckého jazyka a vedomostí o Nemecku u vedúcich pracovníkov inštitúcií EÚ a ministerských pracovníkov členských a kandidátskych krajín EÚ.

Nemecká menšina

Goetheho inštitút v Bratislave iniciuje a podporuje v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom a inými partnermi rôzne opatrenia na podporu nemeckej menšiny v Slovenskej republike.