Naše angažovanie sa pre nemčinu

Naše angažovanie sa pre nemčinu Foto: Panthermedia/Viktor Thaut

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti"

Iniciatíva „Školy: partneri budúcnosti” (PASCH) spája celosvetovú sieť viac ako 1 700 škôl s výnimočnou väzbou na Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 550 škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích systémov vo vyše 100 krajinách.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland je sociálna sieť slúžiaca na podporu vytvárania siete a výmeny vedomostí medzi absolventami z Nemecka, podnikmi, vysokými školami a inými inštitúciami.

Schaufenster Enkelgeneration

V rámci projektu Ako to vidí tretia generácia, sa pozornosť Goetheho inštitútu zameriava predovšetkým na tretiu generáciu nemeckých menšín.

Ďalšie projekty

Digitálna univerzita © Goethe-Institut

Digitale Kinderuni

Nemecká digitálna detská univerzita (KINDERUNI) je bezplatný vzdelávací projekt Goetheho inštitútu pre deti od 8 do 12 rokov. Ponúka možnosť spoznať rôzne vedecké odvetvia a hravou formou zoznámiť deti s nemeckým jazykom.

Európska sieť pre nemčinu

Ministerstvo zahraničia SRN podporuje už viac ako 20 rokov prostredníctvom programu Európska sieť pre nemčinu zlepšovanie znalostí nemeckého jazyka a vedomostí o Nemecku u vedúcich pracovníkov inštitúcií EÚ a ministerských pracovníkov členských a kandidátskych krajín EÚ.

Nemecká menšina

Goetheho inštitút v Bratislave iniciuje a podporuje v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom a inými partnermi rôzne opatrenia na podporu nemeckej menšiny v Slovenskej republike.