Schaufenster Enkelgeneration

Veronika Kovačič, Maribor

Veronika, ktorá sa narodila v roku 1979 v Maribore, považuje slovinčinu za svoju materinskú reč. V časoch, keď vyrastala jej stará mama Ana, bola nemčina úradným jazykom v Maribore. Dnes je Ana len jednou z mála, ktorá ešte aktívne ovláda mariborskú nemčinu. Veronikina matka a stará mama hovoria touto rečou pri každodenných prácach a ona ako dieťa sa po nemecky naučila počas rodinných výletov. Medzičasom študuje germanistiku a považuje za správne, že hranice medzi krajinami, národnosťami a kultúrami viac a viac strácajú na význame.

Sandra Semida, Kočevje

Sandra sa označuje ako Slovinka s bosniackymi, chorvátskymi a kočevsko-nemeckými koreňmi. Po nemecky hovorí málo, lebo jej otec a starý otec, obaja pochádzali z Kočevje (Gottschee) ju nikdy nechceli naučiť po nemecky. Sandrin starý otec zažil ako dieťa hrozby slovinských partizánov a preto mal z toho obavy. Po vojne sa viacerí hanbili za „sedliacky jazyk“, preto aj jej otec s ňou nikdy nehovoril po nemecky. Dnes je však Sandra hrdá na to, že má kočevské korene a trochu hovorí po nemecky.