Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Kontakt a zápis

Hand bearbeitet Test mit Mehrfachauswahl Foto (Ausschnitt): Getty Images

Jazykové kurzy a skúšky

Máte záujem o jazykové kurzy alebo potrebujete ďalšie informácie? Radi Vám poradíme telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo osobne.

Kontakt

Barbora Krejčíková
Sprachkurse und Prüfungen
Tel. +421 2 59204-311/322
Barbora.Krejcikova@goethe.de

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Jarný trimester

Trvanie kurzu:
10. apríl - 24. jún 2023
Vyučovanie 10. apríla sa nekoná, hodiny budú nahradené.

Zápis do kurzov pozostáva z písomného testu a ústneho pohovoru.

Registrácia na vstupný písomný test:
13. marec - 30. marec 2023

Online termíny ústnych pohovorov:
3. apríl - 5. apríl 2023,  od 13:30 do 18:30

Vstupný online test

Detské kurzy (10-15 rokov)
Registrácia do detského a mládežníckeho kurzu prebieha registráciou cez email: Martina.Bretzova@goethe.de. Zápis do kurzu sa uskutoční prostredníctvom ústneho online testu.


Informačná brožúra

Hodiny pre verejnosť
pondelok 13.30–17.00 hod
utorok 13.30–16.00 a 16.30–19.30 hod
streda 09.00–12.00 a 13.30–17.00 hod
štvrtok  13.30–17.00 hod
piatok -
Upozorňujeme, že sa otváracie hodiny môžu meniť. Odporúčame, aby ste si dohodli osobný termín cez jazykovú kanceláriu
Barbora.Krejcikova@goethe.sk.
 
WEBSHOP

Odteraz si svoj kurz nemčiny môžete pohodlne objednať a zaplatiť online.

Ako to funguje? Prvý krok je písomný vstupný test, ktorý vyplníte online.
Prihlásite sa alebo si vytvoríte nové konto, dostanete prístupový link a vyplníte test (cca 60 minút).
O výsledku písomného testu a prihlásení sa na ústny test Vás budeme informovať mailom. Testovanie je potrebné, aby sme vás správne zaradili do kurzu.

V prípade pokračovania v kurzoch, je potrebné sa zapísať do kurzu podľa odporúčania Vášho vyučujúceho.
 
GI si vyhradzuje právo, v prípade chybného zápisu, preradiť účastníka/účastníčku do kurzu zodpovedajúceho jeho/jej jazykovej úrovni, prípadne zápis pri nedostatku miesta stornovať.

ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI A POKRAČUJÚCI KLIENTI
 
Ak ste navštevovali kurz v Goetheho inštitúte v posledných šiestich mesiacoch, a tiež ak ste úplný začiatočník/začiatočníčka (úroveň A1.1), vstupný test neabsolvujete. Svoj kurz si vyberiete a zaplatíte v zozname kurzov nižšie.

FIREMNÍ KLIENTI

Ak Vašu faktúru bude uhrádzať firma, kontaktujte, prosím, naše jazykové oddelenie (Barbora.Krejcikova@goethe.de).


Možnosti odstúpenia od kurzu:
Z poplatku za kurz sa Vám odpočíta suma 40 Eur manipulačný poplatok, ak sa odhlásite v priebehu prvých dvoch týždňov od začiatku kurzu, v prípade Intenzívneho kurzu v priebehu prvých dvoch pracovných dní. 

Goethe- Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mníchov („Goetheho inštitút“ alebo „My“) je ako poskytovateľ služieb (predovšetkým objednávky diaľkových a prezenčných kurzov a skúšok), zodpovedným pracoviskom na spracúvanie osobných údajov účastníkov kurzov a skúšok („Vy“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (NOOÚ) a nemeckého Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG).
 

Obsah

1. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REALIZÁCIU ZMLUVY
2. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY
    a) reklamné poštové zásielky
    b) novinky zasielané mejlom
3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM  STRANÁM
4. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ KONTAKTU
6. PRÁVO NAMIETAŤ
 
Goetheho inštitút berie veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás chceme transparentne informovať o tom, ktoré osobné údaje („Vaše osobné údaje“) o Vás zbierame, spracúvame a využívame, keď sa v Goetheho inštitúte prihlásite na kurz a/alebo na skúšku.
 

1. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REALIZÁCIU ZMLUVY


Zber osobných údajov vykonávame vtedy, keď nám ich pri kontaktovaní sa s nami sprostredkujete (napr. cez kontaktný formulár alebo mejl) alebo uvediete pri zápise na kurz alebo na skúšku. Aké konkrétne osobné údaje sa zaznamenávajú a ktoré sú povinné a ktoré sa uvádzajú dobrovoľne, je zrejmé z príslušných vstupných formulárov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zbierame a spracúvame na to, aby sme mohli realizovať príslušnú zmluvu, teda napríklad uskutočniť vstupný test na Vaše jazykové kurzy alebo na jazykový kurz s následne plánovanou skúškou, ako aj, aby sme mohli spracúvať Vaše dotazy podľa čl. 6,  ods. 1, písm. b  NOOÚ. Ak ste výslovne súhlasili so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9, ods. 2, písm. a NOOÚ, zhromažďujeme Vaše údaje týkajúce sa zdravia (napr. alergie) výlučne na účel, na ktorý ste udelili súhlas.
Po ukončení platnosti príslušnej zmluvy dochádza k zablokovaniu Vašich osobných údajov na ďalšie použitie a keď uplynie lehota na uchovávanie z daňového a obchodno-právneho hľadiska, dochádza k ich vymazaniu. Ak by pre jednotlivé osobné údaje neplatili daňové a obchodnoprávne povinnosti uchovávania, vymažeme ich bezprostredne po ukončení platnosti príslušnej zmluvy. Niečo iné platí len vtedy, pokiaľ ste výslovne súhlasili s ďalším používaním Vašich osobných údajov alebo my by sme si vyhradili právo využívať osobné údaje, ktoré zákon povoľuje a o čom by sme Vás následne informovali.

Prenos osobných údajov na realizovanie zmluvy

Pri zápise na kurz alebo na skúšku sa Vaše osobné údaje spracúvajú v našom centrálnom systéme riadenia jazykových kurzov, do ktorého majú prístup iné Goetheho inštitúty vo svete. K tomu dochádza pri uzavretí zmluvy podľa čl. 6, ods. 1,  s. 1, písm. b NOOÚ, ako aj z dôvodov nášho oprávneného záujmu získať platné údaje a správne záznamy pri zápise do kurzu  podľa čl. 6, ods. 1, s. 1, písm. f  NOOÚ. Ak k spracúvaniu osobných údajov dochádza v krajinách nachádzajúcich sa mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dohodli sme sa s príslušnými Goetheho inštitútmi na štandardných doložkách o ochrane osobných údajov ako vhodnej záruky v zmysle čl. 46, ods. 2, písm. c  NOOÚ.

Na plnenie zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje zasielateľskej firme, ak je to potrebné na dodanie objednaného tovaru. Podľa toho, akého poskytovateľa platobných služieb ste si v procese objednania zvolili, odovzdáme na vyúčtovanie platieb takto zaznamenané platobné údaje úverovej inštitúcii poverenej platbou, príp. nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb, resp. vybranej platobnej službe. Poverení poskytovatelia platobných služieb zaznamenávajú čiastočne tieto údaje aj samostatne, ak u nich máte založený účet. V tomto prípade sa musíte u poskytovateľa platobných služieb v procese objednávania prihlásiť prostredníctvom Vašich prístupových údajov. Vtedy platí vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Pri realizácii našich zmlúv s Vami, napr. pri poskytnutí jazykových kurzov, postúpime Vaše osobné údaje sčasti sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú zákazky na základe nášho poverenia a v rámci zmluvy uzatvorenej medzi Goetheho inštitútom a príslušným sprostredkovateľom. Takýmto sprostredkovateľom môže byť napríklad poskytovateľ softvéru, ktorý Goetheho inštitút používa na realizáciu zákaziek.
 

2. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY

a) Reklamné poštové zásielky

Vyhradzujeme si právo používať  Vaše meno a priezvisko, Vašu adresu na reklamné účely, napr. zasielanie pošty so zaujímavými ponukami a informáciami o našich produktoch. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov s cieľom oslovovať našich zákazníkov podľa čl. 6, ods. 1, písm. f  NOOÚ. Proti uchovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať tak, že zašlete správu na datenschutz@goethe.de.

b) Novinky zasielané mejlom

Ak sa prihlásite na odber niektorých z našich Noviniek, použijeme nevyhnutne potrebné alebo osobitne Vami sprostredkované osobné údaje na to, aby sme Vám pravidelne mejlom zasielali objednané Novinky. Zasielanie Noviniek mejlom prebieha na základe osobitného výslovného súhlasu podľa čl. 6, ods. 1, písm. a NOOÚ. Z bezpečnostných dôvodov pritom používame metódu tzv. double-opt-in: Novinky mejlom Vám zašleme až potom, ako ste predtým potvrdili prihlásenie sa na odber Noviniek. Pošleme Vám následne mejl na potvrdenie Vašej objednávky prostredníctvom odkazu, ktorý je v ňom obsiahnutý. Takto sa chceme ubezpečiť, že len Vy, majiteľ uvedenej mejlovej adresy, sa môžete prihlásiť na odber Noviniek.
 

3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Prenos osobných údajov Goetheho inštitútom

 V prípade, ak by Vás na základe niektorého z dôvodov uvedených v skúškovom poriadku vylúčili z možnosti vykonať skúšku Goetheho inštitútu a Goetheho inštitút na základe toho vydá zákaz na vykonanie skúšky v rámci portfólia skúšok v Goetheho inštitútoch na celom svete v trvaní jedného roku, odovzdajú sa Vaše osobné údaje za účelom uplatnenia tohto opatrenia (kontrola dodržania tohto zákazu) skúškovým centrám Goetheho inštitútu na celom svete (pozri k tomu § 2 skúškového poriadku) a v nich sa spracujú. To vyplýva zo spoločnej zmluvy na poskytovanie skúšok podľa čl. 6, ods. 1 písm. b NOOÚ. Ak preto dôjde k spracúvaniu osobných údajov v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dôvodom je potreba odovzdať osobné údaje na zabezpečenie plnenia zmluvy.
 

4. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Naše systémy, resp. procesy spracovania dát zabezpečujeme prostredníctvom rozsiahlych technických a organizačných opatrení proti strate Vašich osobných údajov, ich zničeniu, prístupu k nim, ich zmene a rozširovaniu neoprávnenými osobami.
 

5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ KONTAKTU


Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:
  • podľa čl. 15 NOOÚ máte právo, požiadať v uvedenom rozsahu o informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame;
  • podľa čl. 16 NOOÚ máte právo žiadať o neodkladnú opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ktoré uchovávame a o ich doplnenie;
  • podľa čl. 17 NOOÚ máte právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré u nás uchovávame, ak nie je potrebné ich ďalšie spracúvanie;
  • na výkon slobody prejavu a práva na informácie;
  • na plnenie právnych záväzkov z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • podľa čl. 18 NOOÚ máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ popierate správnosť osobných údajov;
  • je spracúvanie protiprávne, Vy ale odmietate ich vymazanie;
  • osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste podali proti spracúvaniu podľa čl. 21 NOOÚ námietku;
  • podľa čl. 20 NOOÚ máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inému prevádzkovateľovi;
  • podľa čl. 77 NOOÚ máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste Vášho obvyklého pobytu alebo pracoviska alebo v sídle našej organizácie.
Pri otázkach týkajúcich sa zberu, spracúvania alebo využívania Vašich osobných údajov, pri informovaní, oprave, obmedzení spracúvania alebo vymazaní údajov, ako aj odvolaní udelených súhlasov alebo námietke proti určitému použitiu údajov, otázkach práva na prenos osobných údajov sa obráťte, prosím, na nášho podnikového pracovníka povereného ochranou osobných údajov.

Pracovník poverený ochranou osobných údajov

Goethe-Institut e.V.
Dachauer Str. 122
80637 München
datenschutz@goethe.de
 

6. PRÁVO NAMIETAŤ


Ak v rámci nášho oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje tak, ako je to vyššie uvedené, môžete s účinkom platným do budúcnosti namietať voči takémuto spracúvaniu. Ak k spracúvaniu dochádza za účelom priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek, ako je to vyššie popísané, uplatniť. Ak dochádza k spracúvaniu za iným účelom, máte právo namietať len vtedy, ak sú k dispozícii dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.
Po uplatnení Vášho práva namietať, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na tieto účely, dialo by sa to len v tom prípade, ak by sme mali dôkaz o nevyhnutných dôvodoch  spracúvania, ktoré sú hodné ochrany a prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo vtedy, ak spracúvanie slúži uplatneniu, výkonu a obhajobe právnych nárokov. To neplatí, ak spracúvanie slúži na účely priameho marketingu. V tom prípade nebudeme Vaše osobné údaje ďalej na tento účel spracúvať.