Hudba vo vyučovaní Rapovanie pre sebaisté vyjadrovanie

Zábava pri rytme a zvuku zlepšuje prezentačné kompetencie.
Zábava pri rytme a zvuku zlepšuje prezentačné kompetencie. | Foto: © Matthias Perner

Rap – rytmus a poézia –  má veľký potenciál vo vyučovaní cudzích jazykov. Presný rytmus a zreteľná výslovnosť je pre študentov najskôr výzvou, ale neskôr ich aj posúva vpred. S cvičeniami, ktoré Vám tu predstavíme, môžete aj vy priniesť hovorený spev do Vášho kurzu.

Obzvlášť v akademickom kontexte sú hovorenie na verejnosti a strach z hovorenia veľmi úzko spojené a to isté platí aj pre rodených hovoriacich. Z dôvodu posilnenia verbálnej prezentačnej kompetencie zahraničných študentov a z dôvodu dodatočného odbúrania strachu pred prednášaním, môžu študenti Leibnitzovej univerzity v Hannoveri absolvovať kurz jazykový rytmus so zameraním na rap. Na kurze študenti tvoria vlastné texty a precvičujú svoj prejav. Prostredníctvom prípravy a rutiny reflektujú a víťazia nad strachom. Nanovo sa učia stáť, dýchať, chodiť a vidieť. Dodržiavanie prestávok, otvorená gestikulácia, riadená mimika, efektívne dýchanie: To všetko zabezpečí istotu a zredukuje strach z chýb, keď nie dokonca samotnú chybu. V priebehu kurzu sa zo študentov s rečovými problémami stanú hiphoperi. Táto umelecká postava môže robiť chyby. Aj keď je jazyk stále v popredí, uvoľňuje atmosféra tolerancie chýb enormný osobnostný potenciál.

Tempo reči zostane
 

Študentky sa oduševnene pripravujú na záverečné vystúpenie Študentky sa oduševnene pripravujú na záverečné vystúpenie | Foto: © Matthias Perner Rytmus a poézia (Rap) v jazykovom vyučovaní ma ako vyučujúceho, napriek veľkému pochybovaniu, rýchlo presvedčili. Hovorenie a rytmus stimulujú kognitívne (a emocionálne) spojenie lingvistických elementov ako sú slovný a vetný prízvuk, intonácia a význam, zvuky v kontexte ako aj pauzy. Niekedy to účastníkom kurzu ako keby „docvakne“. Potom rytmus vedie a uľahčuje hovorenie. Tempo reči zostane aj bez hudby. Tento prístup k hudbe je pre študentov často celkom nový a v mnohých učebniciach je žiaľ vynechaný. To, že sa študenti prostredníctvom rapu zbavia strachu, bolo sekundárnym zistením.

Od roku 2009 končia naše kurzy estetickej komunikácie („kreatívne kurzy“), v ktorých sa hrá divadlo, veršuje a rapuje, verejným záverečným podujatím. Okrem toho sa „raperi“ – účastníci kurzu počas celého kurzu natáčajú, aby hlbšie vnímali svoj pokrok, prípadne pridanú hodnotu. Okrem toho sa jazykové znalosti zlepšia prostredníctvom rozhovorov a textov na čítanie, pred a po skončení semestra – na konci dodatočne spontánne zrapovaným novinovým článkom.

Technika nie je potrebná

Online nájdete početné rap loops. Pri používaní týchto opakujúcich sa sekvencií bicích rytmov a basov musíte dodržať autorské práva. „Musik Maker“- softvér stojí okolo 20 EUR. Alternatívy sú dokonca bezplatné. Ovládanie softvéru funguje intuitívne a výsledok „groovt“. Prípadne postačí dokonca (online) metronóm – prístroj, ktorý v danom tempe mechanicky udáva takt -  na vylepšenie napríklad jazykolamov. Hudobné alebo rozsiahle technické poznatky nie sú teda vôbec nutné!
 

Pre tých, ktorých baví technika: malé červené svetlo štúdiového mikrofónu výrazne zvyšuje koncentráciu a sebareflexiu. Vlastný hlas, ktorý počujeme cez slúchadlá ovplyvňuje filter materinského jazyka a interferencie z rodnej reči je možné ľahšie odhaliť.

Písanie textov a vystupovanie

 Po úvodnom rape, ktorý predvedie vyučujúci, samozrejme neprofesionálne, zarecitujú účastníci spolu krátku báseň bez povelu na začatie. Rýchlo bude jasné, že implicitný rytmus textu výborne umožňuje spoločné recitovanie. Najneskôr počas štvrtého pokusu intonuje a frázuje skupina homogénne.
Text účastníkov o nich samotných pozostáva zo štyroch riadkov (taktov) a zakaždým štyroch dôrazov (úderov taktu). Na začiatku rapujete text skôr váhavo s mikrofónom k hudbe. Toto prvé cvičenie je vhodné pre všetky jazykové úrovne a je aj v krátkom čase veľmi efektívne.

Nápady na ďalšie cvičenia nájdete tu:
Práca s textom, rytmizovanie, výslovnosť, prezentácia a optimalizácia sú opakujúce sa prvky kurzu, ktoré sú sprevádzané analýzou textu, body percussion –tvorením rytmu s vlastným telom–, skupinovým opakovaním, beat boxom a mnemotechnikou. Obsah seminára sa zdá byť len cestou ako dosiahnuť cieľ, ktorým je záverečná prezentácia. Ale opak je pravdou.

Učiteľ ako poradca

Učiteľ radí len pri tvorbe a prepracovaní textov. Ako dobré akademické texty dodržuje aj rap určitú dramaturgiu, ktorá sa učí jednotlivo a aj v intrakulturálnej tímovej práci. Kognitívna aktivita pri hľadaní rýmov, nie prekladov alebo slovných druhov, ale prehrabávanie podľa zvukov roztriedeného mentálneho inventára, je pre študentov nezvyčajný a vyžaduje si tréning. Môže pri tom pomôcť online slovník rýmov. Pri práci s textom menia účastníci kurzu, ak je to nutné, sémantické jednotky a podporujú tým svoju znalosť synoným. Okrem toho reflektujú svoje problémy s výslovnosťou.

Záverečné predstavenie ako motivácia

„Naučiť sa chodiť, lebo nás mama povzbudzuje – bez pohľadu na vlastné nohy“. Táto „mantra“ popisuje prístup orientovaný na konanie a úlohy. „Mamou“ je záverečná prezentácia, chodidlá alebo v tomto prípade reč ide automaticky spolu so zvyšujúcou sa motiváciou. Zahraniční študenti, ktorí stoja pred viac ako 100 hosťami v žiari reflektorov a rapujú vlastné texty v cudzom jazyku, sa zaručene naučili „chodiť“!
Účastníci kurzu sú právom hrdí na svoj výkon. Hoci si neboli istí, prajú si priebežne zverejnenie svojho výkonu prostredníctvom podcastu alebo videa. Rap vo vyučovaní cudzích jazykov môže byť a mal by byť častejšie používaný, lebo precvičuje jazykové jednotky, ktoré boli doposiaľ často prehliadané. Okrem iného predstavuje rap úžasnú vlastnú motiváciu a vynikajúco sa hodí k aktuálnej voľbe metód vyučovacieho procesu, ktorý je orientovaný na konanie, spoluprácu, autonómiu a komunikáciu.  
 

Literatúra

Blell, Gabriele/Kupetz, Rita (2010): Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von „audio literacy“ im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 
Fischer, Andreas (2007): Deutsch lernen mit Rhythmus: Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache – Methoden und Material. Leipzig: Schubert.
 
Perner, Matthias (2014): Musik im DaF-Unterricht: Von der Sprache zur Musik – und zurück. In: Bernstein, Nils/Lerchner, Charlotte (Hg.): Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht. Literatur - Theater - Bildende Kunst (= Materialien Deutsch als Fremdsprache; 93). Göttingen: Universitätsverlag, S. 313-334.
 
Stöver-Blahak, Anke/Perner, Matthias (2011): RaP im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht – „Es hat Spaß gemacht und trotzdem haben wir etwas gelernt.“. In: Hahn, Natalia/Roelcke, Thorsten (Hg.): Grenzen überwinden mit Deutsch (= Materialien Deutsch als Fremdsprache; 85). Göttingen: Universitätsverlag, S. 311-326.
 
Wild, Kathrin(2015): Aussprache und Musik: Eine empirische Längsschnittstudie zum Wortakzenterwerb (=Perspektiven Deutsch als Fremdsprache; 30). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.