Online rozhovor Preklad ako poslanie

Paulína Šedíková Čuhová © Privat

Ne , 07.03.2021

Rozhovor s Paulínou Šedíkovou Čuhovou

Paulína Šedíková Čuhová je vysokoškolská pedagogička, prekladateľka, germanistka. Prednáša na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa po nemecky písanej literatúre – vedecky i prekladovo – so zreteľom na migrantskú prózu. Organizátorka a moderátorka literárnych večerov. Prekladá diela autoriek a autorov ako Olga Grjasnowa, Pascal Mercier, Angelika Schrobsdorff, Juli Zeh alebo Christian F. Žije s rodinou v Banskej Bystrici.

Moderuje Michal Hvorecký.

Späť