Đào tạo nâng cao

Hàng năm Viện Goethe tổ chức hơn 1.000 chương trình đào tạo nâng cao cho giáo viên Tiếng Đức trên toàn thế giới và đào tạo trực tuyến.

Chương trình và tài liệu

Chúng tôi cung cấp cho bạn tài liệu giảng dạy và tài liệu học cũng như những ý tưởng thú vị cho giờ học của bạn. Bạn hãy tìm hiểu về các chủ đề đang được quan tâm về phương pháp giảng dạy và giáo học pháp dạy Tiếng Đức là ngoại ngữ và Tiếng Đức với tư cách là ngôn ngữ thứ hai.