Quảng bá tiếng Đức

Quảng bá tiếng Đức Ảnh: Panthermedia/Viktor Thaut

Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“

Sáng kiến „ Trường học: đối tác của tương lai“ (PASCH) kết nối một mạng lưới toàn cầu với trên 1.700 trường học có liên kết đặc biệt với Đức. Viện Goethe hỗ trợ khoảng 550 trường PASCH trong các hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước.

Cổng thông tin du học sinh tại Đức

Diễn đàn Cựu sinh viên Đức là một mạng xã hội nhằm hỗ trợ việc kết nối và trao đổi khoa học của các cựu sinh viên Đức , các công ty, các trường đại học và các tổ chức.

Các dự án

HAN Studienbrücke Vietnam © Goethe-Institut

Cầu nối đại học
Học đại học tại Đức

Chương trình đào tạo Cầu nối đại học của Goethe-Institut là một chương trình chuẩn bị có định hướng nhằm giúp học sinh được tuyển thẳng vào đại học tại Đức.

Franckepark_(C)_Reiner Freese Ảnh (cắt): © Reiner Freese

Quỹ Tị nạn, Di cư & Hòa nhập
Sống & làm việc tại Đức

Goethe-Institut cung cấp những chương trình học để giúp những người nhập cư Việt Nam chuẩn bị, định hướng và thích nghi thành công ở Đức.