Quảng bá tiếng Đức

Quảng bá tiếng Đức Ảnh: Panthermedia/Viktor Thaut

Cầu nối đại học

Chương trình đào tạo Cầu nối đại học của Viện Goethe thành phố Hồ Chí Minh là một chương trình chuẩn bị giúp học sinh vào thẳng đại học và có được một chỗ học tại Đức.

Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“

Sáng kiến „ Trường học: đối tác của tương lai“ (PASCH) kết nối một mạng lưới toàn cầu với trên 1.700 trường học có liên kết đặc biệt với Đức. Viện Goethe hỗ trợ khoảng 550 trường PASCH trong các hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước.

Cổng thông tin du học sinh tại Đức

Diễn đàn Cựu sinh viên Đức là một mạng xã hội nhằm hỗ trợ việc kết nối và trao đổi khoa học của các cựu sinh viên Đức , các công ty, các trường đại học và các tổ chức.