Các chương trình
Hà Nội

Bộ sưu tập những chiếc áo dài lịch sử của Thái Kim Lan với nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện của Veronika Witte. © Goethe-Institut Hanoi/Truong Minh Hieu

2018