Các chương trình
Hà Nội

Xã hội số © Viện Goethe Hà Nội

2021

 • 25.01.

  Khai mạc "EROICA 2020"

  18h00 - Viện Goethe Hà Nội | Sắp đặt video

  Được thực hiện tại Hà Nội bởi Đại sứ quán Bỉ và Đức

 • 26.01.
  - 04.02.2021

  EROICA 2020

  Viện Goethe Hà Nội | Sắp đặt video

  Được thực hiện tại Hà Nội bởi Đại sứ quán Bỉ và Đức

 • 05.02.

  Dân chủ và không gian công cộng trong Xã hội kỹ thuật số

  19h00 - Viện Goethe Hà Nội | Trình chiếu bài giảng & thảo luận

  GS.TS. Christoph Neuberger sẽ tham gia trực tuyến từ Đức.