Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Các chương trình ứng tuyển

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức

Xưởng Văn Hoá © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 25.07. và 25.08.2020
Kêu gọi mở: Xưởng Văn Hoá

Trong giai đoạn khó khăn này, Viện Goethe hỗ trợ các ý tưởng mới và quan trọng hơn là qua đó góp phần gắn kết các nghệ sỹ, những người làm văn hóa với cộng đồng yêu văn hóa, nghệ thuật.

IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh (275x119) Photo: © Goethe-Institut Ho-Chi-Minh-Stadt

Hạn đăng ký | 25.07. và 25.08.2020
Kêu gọi mở: IDEA-BOOSTER cùng Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Viện Goethe chào đón tất cả các ý tưởng hòa nhạc, trình diễn, thảo luận của các nghệ sỹ và những người làm văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.

Hannah Arendt Foto: Fred Stein/Corbis © www.philosophersmag.com

Hạn đăng ký | 25.06.2020
Hannah Arendt - Philosopher of Crisis

Two seminars (on June, 27 and July, 04) will give thinkers and scholars of political theory an opportunity to explore and discuss their understanding of Hannah Arendt’s thinking. Please apply for your participation by June 25, 2020 and describe the reason why you wish to participate and how your participation will help others to understand Hannah Arendt’s work. 

Westwerk Residenz aussen © BKM

Hạn đăng ký | 15.08.2020
Three-month residency for international artists (m/f/o) at Westwerk, Hamburg, Germany

20x30cm Print - Limited Edition, Signed - Image Option 3 © Wouter Vanhees

Fundraising
Nocturnal Cityscapes of Hanoi

Wouter Vanhees, Belgian photographer and lives in Hanoi would like to share his impressions with the world and plans to publish a book. If you like to support his project – here is his crowdfunding page.

Manzi Open call © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 04.07.2020
Chương trình nghệ sỹ lưu trú tại Manzi 2020

​Manzi Art Space trân trọng mời các nghệ sĩ Việt Nam gửi hồ sơ tham gia Chương trình Lưu trú năm 2020 của chúng tôi.