Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)


Tại Hà Nội

Opencall Happy at home © Goethe-Institut Hanoi

Hạn gửi bài | 07.09.2020
Vẽ minh họa cho website và triển lãm

Lời mời tham dự chương trình Vẽ minh họa cho website và triển lãm, thuộc dự án sân khấu "Happy@Home"


Tại TP. Hồ Chí Minh


Tại Đức và khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)

Filmfest2 © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 01.12.2020
Call for Entry - 33. Filmfest Dresden - International short film festival

Versatile, international, inspiring - that's the festival program at FILMFEST DRESDEN. Every year in April, the festival presents the best short films from around the world in Dresden and attracts around 20,000 visitors, including up to 500 accredited guests.

DOK.fest München 2021 © dokfest-muenchen.de

Submission deadline | 18.12.2020
Call for Entries for DOK.fest München

DOK.fest München presents artistically valuable, socially relevant documentaries. In recent years, it has developed into one of the largest documentary film festivals in Europe and has been the largest festival of its kind in Germany since 2019. The international programme includes three main competition sections and fifteen awards (2,500 to 10,000 Euros).
We kindly invite filmmakers, production companies and distribution labels to submit their current documentary films for the DOK.fest München 2021.