Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)


Tại Việt Nam


Tại Đức và khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)

Culture | Smart City Connections: GLOBAL OPEN CALL © Viện Goethe Singapore

Hạn đăng ký tham gia | 15.12.2021, 15h59 (GMT)
Culture | Smart City Connections: Open Call

Organised by Goethe-Institut Singapore.
A global invite to public enthusiasts and creatives from all walks of life, with whom we hope to re-imagine and co-create visions for a future smart city.

Chuyên gia tư vấn ở Đức © fintegral

Liên tục tuyển dụng
Chuyên gia tư vấn ở Đức

Als spezialisierte und international erfolgreiche Beratungsgesellschaft im Risikomanagement suchen wir explizit Hochschulabsolvierende (m/w/d) aus Vietnam, die sich für einen Berufseinstieg als Consultant in Deutschland interessieren.

Consultant im Risikomanagement