Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)


Tại Hà Nội

open call_manzi rooftop practice © Manzi

Hạn nộp đề xuất | 16.05.2021
Manzi kêu gọi đề xuất ý tưởng

Gửi các bạn nghệ sĩ của Hà Nội,
Kể từ tháng 5 năm 2021, manzi mong muốn xây dựng một chuỗi các thực hành mở, không giới hạn loại hình nghệ thuật (sắp đặt/âm thanh, nhạc, trình diễn, sân khấu, phim và hình ảnh động, văn học… ), đồng thời cũng đa dạng trong hình thức tổ chức: sự kiện biểu diễn, trưng bày ngắn ngày, chiếu phim, thảo luận, workshop… Đặc biệt, các thực hành này mời gọi việc khám phá và tái cấu trúc một không gian mới - TẦNG THƯỢNG tại số 2 Ngõ Hàng Bún với diện tích hơn 100m2 đầy nắng và gió phía trên phòng triển lãm manzi mà chúng tôi đã vận hành gần 2 năm qua.

HAN Antigone Call 2 © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 15.06.2021
Trình diễn vở ANTIGONE, mùa thu năm 2021

Viện Goethe khuyến khích các nhóm đưa ra ý tưởng khái niệm mạch lạc và những ý tưởng sáng tạo phù hợp với văn bản trong thời đại này.


Tại Đức và khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)

Virtuelle Partner-Residenzen Ảnh: GettyImages

Application deadline | 31.07.2021
Virtual partner residencies

In reaction to the resulting changes in working conditions in the music scene, the Goethe-Institut has created this virtual residency programme with a view to maintaining and reinforcing international exchange and collaboration. Funding for virtual partner residencies is now available to arrange for international musical collaboration projects.

International Relief Fund

Internationaler Hilfsfonds 983 Grafik © Katja Römer In 2020, the Federal Foreign Office and the Goethe-Institut initiated an International Relief Fund in response to the effects of the coronavirus pandemic on cultural organisations abroad. With the support of other intermediary organisations, the relief fund was able to contribute to maintaining cultural partner’s structures abroad and at the same time to strengthen social diversity and local cultural life.  

About the International Relief Fund
Application for the International Relief Fund