Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Stagelights© GettyImages

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)


Tại Hà Nội

Antigone Ausschreibung © Viện Goethe Hà Nội

Hạn nộp đề xuất ý tưởng | 15.03.2021
Antigone

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ công diễn vở kịch ANTIGONE của Sophokles vào năm 2022, cả trên sân khấu lẫn trực tuyến. Viện Goethe mời các nghệ sĩ sáng tạo Việt Nam diễn giải tác phẩm cho công chúng tại Việt Nam.

reconnect banner © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 15.03.2021
Reconnect - kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức

RECONNECT được sáng lập với mục tiêu khắc phục những hạn chế của việc giao lưu và tương tác trực tiếp trong thời kỳ đại dịch. Dự án giúp tăng cường sự tương tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức.


Tại TP. Hồ Chí Minh

ICG Open Call / 2021 Photo: © Goethe-Institut Ho-Chi-Minh-City

Thời hạn nộp đơn | 05.03.2021, 18h
Quỹ Hỗ Trợ ICG / 2021 (Tháng 3 – Tháng 6)

Ignite Creativity Grant, là một sáng kiến của Viện Goethe TP.HCM, một hoạt động kêu gọi mở dành cho các nghệ sĩ Việt Nam trong nước trên toàn quốc, tập trung vào 3 chủ đề chính: Sự Bền Vững, Bình Đẳn Giới, Chuyển Đổi Số


Tại Đức và khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)

Filmfest2 © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 01.12.2020
Call for Entry - 33. Filmfest Dresden - International short film festival

Versatile, international, inspiring - that's the festival program at FILMFEST DRESDEN. Every year in April, the festival presents the best short films from around the world in Dresden and attracts around 20,000 visitors, including up to 500 accredited guests.

DOK.fest München 2021 © dokfest-muenchen.de

Submission deadline | 18.12.2020
Call for Entries for DOK.fest München

DOK.fest München presents artistically valuable, socially relevant documentaries. In recent years, it has developed into one of the largest documentary film festivals in Europe and has been the largest festival of its kind in Germany since 2019. The international programme includes three main competition sections and fifteen awards (2,500 to 10,000 Euros).
We kindly invite filmmakers, production companies and distribution labels to submit their current documentary films for the DOK.fest München 2021.