Về chúng tôi

Goethe-Institut Ho Chi Minh City Photo: Goethe-Institut Ho Chi Minh City

HCMC Institutsansicht Außenansicht © Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh

Thông tin về Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh

Goethe-Institut Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2004 với mục đích ban đầu như là một trung tâm tiếng Đức tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi năm có khoảng 2000 người tham dự các khóa học tại đây. Chúng tôi luôn khai giảng các khóa học mới „Deutsch als Fremdsprache“ dành cho người lớn xuyên suốt cả năm. Bên cạnh đó, Goethe-Institut cũng thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo và Workshop dành cho các giáo viên tiếng Đức.

Theo dõi chúng tôi trên