Chất lượng và nghĩa tình - Các khóa học tiếng Đức ở Viện Goethe Hà Nội
Foto: Goethe-Institut/ Nguyen Tuan Dung

Các khoá học tiếng Đức A1-C2

Bạn hãy học tiếng Đức tại một khoá học của viện Goethe ở Việt Nam, ở Đức hay trực tuyến.

Các kỳ thi tiếng Đức

Bạn hãy xác định trình độ ngoại ngữ của bạn qua một kỳ thi của viện Goethe.

Dạy tiếng Đức

Viện Goethe là nhà cung cấp hàng đầu đầu thế giới về các chương trình đào tạo nâng cao cho giáo viên dạy Tiếng Đức. Chúng tôi cung cấp một chương trình phong phú ở Việt Nam, ở Đức hay trong khoá học từ xa.

Ôn luyện tiếng Đức miễn phí

Các bạn hãy thử nghiệm những dịch vụ trực tuyến đa dạng của chúng tôi cho các trình độ từ A1 - C2