Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đối tác hợp tác

German Room in Hue Ảnh (cắt): Steffen Kaupp © Viện Goethe Hà Nội

Không gian ngôn ngữ và văn hoá Đức tại Huế

"German Room in Hue - Không gian ngôn ngữ và văn hoá Đức tại Huế" là dự án hợp tác của Khoa Quốc tế - Đại học Huế và Viện Goethe Việt Nam trong khuôn khổ của Biên bản ghi nhớ chung (MoU).

Ngôi nhà Đức © Ngôi nhà Đức tại Đà Nẵng

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ "NGÔI NHÀ ĐỨC" TẠI ĐÀ NẴNG

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.