Các kỳ thi tiếng Đức

Deutschprüfungen Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Hà Nội

Tất cả thông tin về các kỳ thi của chúng tôi ở Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Tất cả thông tin về các kỳ thi của chúng tôi ở TP. Hồ Chí Minh

Các thông tin khác

Ôn luyện không rào cản

Chúng tôi cung cấp miễn phí các tài liệu ôn thi và bài mẫu của các đề thi tiếng Đức để ôn luyện.

Đoàn tụ gia đình

Chứng chỉ Goethe – Zertifikat A1 và các chứng chỉ cao hơn (A2 đến C2) được công nhận là chứng chỉ ngoại ngữ cho thủ tục nhập cư đoàn tụ gia đình vào Đức.

Các tiêu chuẩn chất lượng

Hàng năm chúng tôi có hơn 230.000 khách hàng hài lòng: Chứng chỉ Goethe – Zertifikat là chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận trên toàn thế giới.