Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Dạy tiếng Đức
Các cuộc thi và các chương trình

Làm cho học viên năng động là nhiệm vụ quan trọng nhất - và đôi khi là khó khăn nhất - của mỗi giáo viên. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp một loạt các gợi ý về các chương trình văn hóa và các cuộc thi nhằm giúp đỡ thúc đẩy học viên của mình để cho việc học tiếng Đức ngày càng vui hơn và thân thiện hơn.

IDO từ 15 - 22.07.2024
Olympic tiếng Đức quốc tế 2024

IDO được biết đến là ngày hội quốc tế lớn của tiếng Đức, sẽ diễn ra tại Göttingen vào năm 2024!
Khoảng 50 quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị vòng sơ khảo quốc gia cho trận chung kết IDO lớn tại Göttingen từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 năm 2024.
Tham gia là tất cả!