Các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Đức - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Đức

Bất cứ về đất nước con người, phương pháp luận và phương pháp dạy học hay mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ - Viện Goethe cung cấp một chương trình đào tạo nâng cao và mở rộng nghiệp vụ phong phú cho giáo viên Tiếng Đức.

Phương tiện số hóa đi vào bài giảng - Các giáo viên ý thức và đảm nhận nhiệm vụ này Ảnh: Viện Goethe / Nguyễn Tuấn Dũng

Đào tạo nâng cao tại Việt Nam

Viện Goethe Việt Nam tạo điều kiên cho giáo viên Tiếng Đức nâng cao và mở rộng trình độ nghiệp vụ.

Đào tạo nâng cao tại Đức

Chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại nước Đức cho bạn cơ hội mở rộng các kỹ năng của bạn và trải nghiệm nước Đức.

Đào tạo giáo viên nâng cao tại Đức

Chương trình đào tạo nâng cao và mở rộng nghiệp vụ qua dạng học từ xa – bạn có thể tự quyết định cho riêng mình thời gian và địa điểm bạn học.

Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với

Hãy cho chúng tôi biết sau vài phút điều bạn quan tâm và cách chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.