Nhiệm vụ và mục đích

Là cơ quan văn hóa hoạt động toàn cầu của Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi cam kết sự hiểu biết giữa Đức, Châu Âu và thế giới. Thỏa thuận khung với Bộ Ngoại giao Liên bang Đức là cơ sở cho hoạt động này. Chúng tôi cung cấp thông tin trên toàn thế giới về sự đa dạng văn hóa và xã hội của Đức và Châu Âu. 151 Goethe-Instituttại 98 quốc gia, cùng với nhiều tổ chức đối tác, tạo thành mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Liên bang Đức hỗ trợ công việc của chúng tôi về mặt thể chế. Là một hiệp hội đã đăng ký, chúng tôi hành động theo trách nhiệm của chính mình, không bị ràng buộc với các đảng phái chính trị và độc lập về mặt pháp lý. Chúng tôi tự tạo ra khoảng một phần ba ngân sách của mình thông qua doanh thu từ các khóa học và kỳ thi ngôn ngữ. Chúng tôi cũng được hỗ trợ bởi Liên minh Châu Âu, các bộ, tổ chức và công ty liên bang khác ở Đức và nước ngoài.

Chúng tôi góp phần đưa tiếng Đức vào hệ thống giáo dục của các nước sở tại. Chúng tôi hỗ trợ hơn 100.000 trường học trên toàn thế giới trong việc tổ chức dạy học tiếng Đức chất lượng cao và thúc đẩy việc đào tạo thêm cũng như nâng cao trình độ của giáo viên tiếng Đức. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các khóa học ngôn ngữ từ các khóa học tiếng Đức tổng quát đến các khóa học ngôn ngữ để học nghề và các hội thảo nâng cao nhận thức về xã hội và văn hóa. Các khóa học trực tuyến và chương trình tự học là một phần trong chương trình đào tạo của chúng tôi. Hàng năm, có hơn nửa triệu người trên toàn thế giới tham dự các kì thi tiếng Đức tại Goethe-Institut hoặc tại các đối tác hợp tác của chúng tôi. Đặc biệt, với chương trình học và thông tin đa dạng, chúng tôi hỗ trợ học viên và lao động chuyên môn từ nước ngoài trên đường đến với nước Đức.

Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng trao đổi văn hóa quốc tế. Khoảng 20.000 sự kiện văn hóa mỗi năm được chúng tôi tổ chức với sự hợp tác của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng như các sáng kiến xã hội dân sự ở các quốc gia sở tại. Chúng tôi đánh giá, tư vấn và kết nối những người sáng tạo, đồng thời hỗ trợ phát triển các cấu trúc bền vững trong các ngành kinh tế văn hóa và sáng tạo, chẳng hạn như thông qua các biện pháp đào tạo nâng cao cho các doanh nghiệp văn hóa hoặc quốc tế hóa các công ty sáng tạo. Với các chương trình lưu trú, hợp tác và đồng sản xuất, chúng tôi hỗ trợ mạng lưới toàn cầu của những người làm công tác văn hóa. Chúng tôi tạo ra một nền tảng an toàn và tự do nhằm tạo điều kiện cho sự trao đổi đối thoại cởi mở. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, chúng tôi cũng không để cuộc đối thoại dân chủ bị đứt đoạn. Công việc của chúng tôi dựa trên các giá trị của một trật tự xã hội dân chủ, tự do và hợp hiến.

Với các Khóa học học và thông tin kỹ thuật số bằng hơn 60 ngôn ngữ cùng mạng lưới với 87 thư viện, chúng tôi cung cấp các không gian học tập, gặp gỡ và giao lưu. Chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến, nắm bắt những cơ hội số hóa và phản ánh một cách bình đẳng về tác động của chúng đối với con người và xã hội. Chúng tôi tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ trên toàn thế giới thông qua nhiều hình thức khác nhau như các chuyến đi thu thập thông tin cho các điều phối viên, trao đổi chuyên ngành giữa các chuyên gia, các chương trình trao đổi cho thanh thiếu niên, các lễ hội quốc tế.