Fotoshooting 2020 – Rina in einer Prüfungssituation Ảnh (trích): Sonja Tobias © Goethe-Institut

Các kỳ thi tiếng Đức tại Hà Nội

Thông tin về các kỳ thi của chúng tôi

Trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội, Viện Goethe Hà Nội thông báo hoãn tổ chức các kỳ thi trong tháng 7.2021.
Tất cả các thí sinh đã đăng ký cho các đợt thi trong tháng 7 sẽ được tự động chuyển sang các đợt thi trong tháng 8.
Chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký online cho các kỳ thi diễn ra từ tháng 9.2021.
Mọi thông tin cập nhật sẽ được gửi qua email tới các bạn thí sinh.

Thông tin thêm

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội

Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de

Ôn luyện dễ dàng

Chúng tôi cung cấp miễn phí các tài liệu ôn thi và bài mẫu của các đề thi tiếng Đức để ôn luyện.

Các tiêu chuẩn chất lượng

Hàng năm chúng tôi có hơn 230.000 khách hàng hài lòng: Chứng chỉ của các viện Goethe là chứng chỉ tiếng được công nhận trên toàn thế giới.

Kiểm tra trình độ tiếng Đức

Hãy thử kiểm tra xem bạn ‘‘ giỏi‘‘ tiếng Đức đến mức nào: liệu bạn mới ở trình độ bắt đầu, trình độ nâng cao hay thực sự rất thành thạo tiếng Đức? Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn có định hướng đầu tiên.