Về chúng tôi

HAN Haupteingang 1500 © Viện Goethe Hà Nội

Cổng chính © Viện Goethe Hà Nội

Thông tin về viện Goethe Hà Nội

Viện Goethe Hà Nội, được thành lập năm 1997, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Đức và Châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước. 

Theo dõi chúng tôi trên

Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với

Hãy cho chúng tôi biết sau vài phút điều bạn quan tâm và cách chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.