Về chúng tôi
Hà Nội

 • Cổng chính Ảnh: Viện Goethe
  Cổng chính
 • Lễ tân Ảnh: Viện Goethe
  Lễ tân
 • Lớp học Ảnh: Viện Goethe
  Lớp học được trang bị màn hình chạm thông minh và máy chiếu vật thể
 • Sân trước Ảnh: Viện Goethe
  Sân trước
 • Thư viện Ảnh: Viện Goethe
  Thư viện
 • Halle Ảnh: Viện Goethe
  Phòng đa năng

Viện Goethe Hà Nội được thành lập năm 1997, lúc đó là phân viện trẻ nhất ở châu Á. Mục đích quan trọng của Viện là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.Hàng năm, Viện Goethe Hà Nội tổ chức các khóa học tiếng Đức cho người lớn. Bên cạnh đó, Viện còn có các buổi thực hành và seminar dành cho giáo viên tiếng Đức.

Trung tâm thông tin (Thư viện) cung cấp những tài liệu cập nhật về đời sống văn hóa xã hội Đức. Tất cả những ai quan tâm đến đất nước và văn hóa Đức, muốn học hoặc dạy tiếng Đức, đều có thể tra cứu hoặc mượn tài liệu của chúng tôi.

Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
info-hanoi@goethe.de
Homepage: www.goethe.de/vietnam
Facebook: www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi
Youtube: www.youtube.com/GIVietnam