Về chúng tôi
Hà Nội

Goethe-Institut Hanoi Foto: Goethe-Institut Hanoi

Viện Goethe Hà Nội được thành lập năm 1997, lúc đó là phân viện trẻ nhất ở châu Á. Mục đích quan trọng của Viện là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.Hàng năm, Viện Goethe Hà Nội tổ chức các khóa học tiếng Đức cho người lớn. Bên cạnh đó, Viện còn có các buổi thực hành và seminar dành cho giáo viên tiếng Đức.

Trung tâm thông tin (Thư viện) cung cấp những tài liệu cập nhật về đời sống văn hóa xã hội Đức. Tất cả những ai quan tâm đến đất nước và văn hóa Đức, muốn học hoặc dạy tiếng Đức, đều có thể tra cứu hoặc mượn tài liệu của chúng tôi.

Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
info-hanoi@goethe.de
Homepage: www.goethe.de/vietnam
Facebook: www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi
Youtube: www.youtube.com/GIVietnam