Thư viện

ĐA DẠNG. MỞ CỬA VỚI MỌI NGƯỜI
​​​​​​​Thư viện của chúng tôi là nơi dành cho tất cả những ai muốn đọc, nghe nhạc, xem phim, tìm cảm hứng và gặp gỡ mọi người.


HAN Bibliothek Ảnh: Francis Roux © Goethe-Institut

Khám phá tài liệu trong danh mục của thư viện

Mượn tài liệu

BibToGo

BibToGo

Thẻ thư viện điện tử của viện Goethe

Thẻ thư viện điện tử của viện Goethe
Tài khoản thư viện cá nhân của bạn, với tài khoản này bạn có quyền truy cập vào danh mục tài liệu và các dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.


Tài khoản thư viện cá nhân của bạn, với tài khoản này bạn có quyền truy cập vào danh mục tài liệu và các dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Các chương trình tại Hà Nội

Các chương trình cho bạn

Dịch vụ chuyên ngành của chúng tôi

Đến thăm chúng tôi

Giờ mở cửa

T2-T6 08h30 – 18h00

Địa chỉ

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

Liên hệ

Điện thoại

+84 24 32004494

Di động

+84 399245658

E-Mail

bibliothek-hanoi@goethe.de

HAN Bibliothek 2 © Viện Goethe Hà Nội

Theo dõi chúng tôi trên