Thư viện
Viện Goethe Hà Nội

 • Thư viện là nơi học tập | Học tiếng Đức với rất nhiều tài liệu và thư viện điện tử Onleihe © Viện Goethe Hà Nội
  Thư viện là nơi học tập | Học tiếng Đức với rất nhiều tài liệu và thư viện điện tử Onleihe
 • Thư viện là một điểm hoạt động văn hóa | Giới thiệu sách trong thư viện © Viện Goethe Hà Nội
  Thư viện là một điểm hoạt động văn hóa | Giới thiệu sách trong thư viện
 • Thư viện là nơi gặp gỡ | Giới thiệu thư viện với iPad và ứng dụng Action Bound © Viện Goethe Hà Nội
  Thư viện là nơi gặp gỡ | Giới thiệu thư viện với iPad và ứng dụng Action Bound
 • Thư viện là nơi gặp gỡ | Chuyến thăm quan của trường tiểu học UNIS Hà Nội © Viện Goethe Hà Nội
  Thư viện là nơi gặp gỡ | Chuyến thăm quan của trường tiểu học UNIS Hà Nội

Giờ mở cửa của chúng tôi

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20:30
Thứ 2                        
Thứ 3                        
Thứ 4                        
Thứ 5                        
Thứ 6                        
Thứ 7                        
 
    Phục vụ: Làm thẻ mới, gia hạn thẻ, nhận tài liệu đặt trước, mượn - trả - gia hạn tài liệu, hướng dẫn sử dụng thư viện.
     
    Bạn đọc tự mượn - trả - gia hạn tài liệu với máy trả mượn tài liệu tự động.

Dịch vụ của chúng tôi

Mượn tài liệu

Việc sử dụng tài liệu và thiết bị khác tại thư viện đều miễn phí và cho tất cả mọi người.

Thư viện điện tử (Onleihe)

Thư viện điện tử là một dịch vụ số của thư viện viện Goethe hơn 35.000 tài liệu tiếng Đức được số hóa.
Hoàn toàn miễn phí. Mượn tài liệu 24/7. Mượn tài liệu ở bất cứ đâu.

Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC)

Bạn có thể tra cứu tài liệu và có được cái nhìn tổng quát về các đầu sách, đĩa CD và DVD, tạp chí và các nguồn dữ liệu điện tử có trong kho tài liệu của chúng tôi tại Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC) của thư viện viện Goethe Hà Nội.

Các dịch vụ chuyên môn

DỊCH THUẬT - MỘT PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI VĂN HÓA

Chương trình khuyến khích dịch hỗ trợ việc xuất bản sách của các tác giả Đức sang ngôn ngữ khác.

Dịch vụ cho cán bộ thư viện

Các chương trình, các thông tin chuyên môn và và các cơ hội hợp tác giao lưu cho nhân viên thư viện.

Tương lai của các thư viện

Thư viện hướng dẫn chúng ta qua các dòng thông tin tương tự và kỹ thuật số, có thể là một nền tảng cho trao đổi, không gian cho các cuộc gặp gỡ hoặc neo xã hội trong thành phố.

Thư viện của chúng tôi

Thư viện viện Goethe Hà Nội 1 Ảnh: Francis Roux © Viện Goethe

Thư viện mới của viện Goethe
Sáng hơn, rộng hơn, tốt hơn

Chúng tôi đã hoàn thành công tác cải tạo thư viện của chúng tôi vào đúng thời điểm chuyển giao 2015-2016: thư viện của chúng tôi được mở rộng thêm...