Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“

 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © PASCH-net
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Keller
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © PASCH-net
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Jens Sauerbrey

Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ (PASCH) kết nối mạng lưới trải khắp thế giới của hơn 2000 trường PASCH với một gắn kết đặc biệt với nước Đức. Viện Goethe phụ trách khoảng 600 trường PASCH nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước.

Vào tháng Hai năm 2008 Bộ Ngoại giao đã đưa ra sáng kiến „ Trường học: đối tác của tương lai“ (PASCH). Sáng kiến PASCH được Bộ Ngoại giao điều phối và được thực hiện cùng với Uỷ ban Giáo dục Đức ở nước ngoài, Viện Goethe, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Cơ quan trao đổi Sư phạm của Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá.
            

Tiêu chí và mục đích

Bốn tiêu chí quyết định phương hướng của PASCH:
 • Giáo dục mang tới nhiều triển vọng
 • Đa ngôn ngữ mở rộng các chân trời
 • Tiếp cận ngôn ngữ và Giáo dục và
 • cùng nhau giải quyết các vấn đề của tương lai như một cộng đồng học tập quốc tế. 

Tháng Hai năm 2008, Bộ Ngoại giao Đức khởi động Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ (PASCH). PASCH tăng cường và kết nối mạng lưới trải khắp thế giới của hơn 2000 trường PASCH với một gắn kết đặc biệt với nước Đức. Viện Goethe phụ trách khoảng 600 trường PASCH nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước.

Sáng kiến PASCH được Bộ Ngoại giao điều phối và được thực hiện cùng với Uỷ ban Giáo dục Đức ở nước ngoài, Viện Goethe, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Cơ quan Trao đổi Sư phạm của Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá.

Mạng lưới các trường học Đức ở nước ngoài và các trường học được cấp chứng chỉ tiếng Đức được củng cố. Ngoài ra các quan hệ hợp tác nhà trường được mở rộng, nhằm tiếp tục tăng cường vị trí Tiếng Đức là ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc gia. Thêm vào đó, sáng kiến PASCH còn cung cấp học bổng du học tại Đức và cơ hội trao đổi học sinh cũng như kết nghĩa các trường đối tác.

Mục đích của PASCH

Sáng kiến này đánh thức mối quan tâm và sự hào hứng của thanh niên đối với nước Đức, xã hội Đức và ngôn ngữ Đức. Một mạng lưới toàn cầu của các trường kết nghĩa với Cộng hoà liên bang Đức hình thành; qua các hoạt động chung và giao lưu, các trường này gắn bó với nhau thành một cộng đồng học tập quốc tế. 

Qua các chương trình học tập hấp dẫn, PASCH góp phần nâng cao vững chắc trình độ cho cả học sinh và giáo viên cũng như mở rộng kỹ năng cho các bạn trẻ du học tại Đức và cho sự nghiệp sau này. Ngoài ra các đóng góp này cũng nhằm xây dựng những mối quan hệ sống động và lâu dài với nước Đức và khuyến khích thày trò cởi mở tranh luận và hợp tác với nhau. Hơn nữa, PASCH còn kết nối với các sáng kiến khác của chính sách văn hoá và giáo dục ở nước ngoài như chương trình tự nguyện „Kulturweit“.

Nhiệm vụ và hoạt động của Viện Goethe

Viện Goethe giúp đỡ hơn 550 trường học PASCH trong việc đưa Tiếng Đức thành một môn học hoặc phát triển việc học môn học này. Chúng tôi tổ chức các khoá đào tạo nâng cao về phương pháp luận và phương pháp sư phạm cho giáo viên, các khoá học tiếng cũng như trang bị cho các trường này tài liệu hiện đại, đa phương tiện để giảng dạy, để học về ngôn ngữ và về đất nước con người.Trong khuôn khổ của sáng kiến này, Viện Goethe còn cử các chuyên gia giảng dạy đến toàn thế giới để giúp đỡ các trường học đối tác. Các khoá học cho thanh thiếu niên ở Đức dành riêng cho học sinh của các trường đối tác nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, củng cố khả năng giao lưu văn hoá cũng như làm sinh động bài học về đất nước và con người.
Trang mạng www.pasch-net.de gồm ba mục:
 • Mục thông tin chung
 • Mục dành cho giáo viên
 • Mục dành cho học sinh
Mục thông tin chung

Mục thông tin chung cung cấp thông tin về các tổ chức tham gia và các hoạt động của họ. Mục này bao gồm các dự án trong khuôn khổ của Sáng kiến – PASCH , các Blogs của nhân viên từ các vùng khác nhau trên thế giới, các khoá học cho thanh thiếu niên của PASCH ở Đức cũng như mục môi giới đối tác quốc tế để kết nghĩa cho các trường học. Một bản đồ thế giới tương tác sẽ cho bạn thấy tổng quan về mạng lưới các trường học đối tác và các trường tham gia thể hiện mình qua một bài giới thiệu chân dung ngắn.

Mục dành cho giáo viên

Ở đây giáo viên tìm thấy những gợi ý cho việc sử dụng PASCH-net cho giờ Tiếng Đức, tải xuống các tài liệu giảng dạy và thông tin về các chủ đề phương pháp luận và sư phạm. Trong PASCH- Lernplattform giáo viên có thể tạo ra phòng học ảo riêng hay sử dụng những khoá học đã có sẵn.

Community (Cộng đồng) cung cấp cơ hội trao đổi tài liệu hay tìm đối tác cho các ý tưởng dự án. Trong Community, hay Lernplattform hoặc qua các Blogs , giáo viên có thể thực hiện những dự án xuyên quốc gia, ví dụ như báo học sinh trực tuyến trong khu vực hay Podcasts.

Tại PASCH-Lernplattform (sân học PASCH), trang PASCH-net cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao trực tuyến cho giáo viên. Trong chương trình trực tuyến Bằng lái - PASCH-net, giáo viên làm quen với các dịch vụ của trang mạng này cho giờ học Tiếng Đức, ví dụ như các cộng đồng, Lernplattform và tờ báo học sinh PASCH-Global. Trong chương trình trực tuyến Bằng lái - Moodle, giáo viên học cách áp dụng PASCH-Lernplattform, một chương trình dựa vào phần mềm Moodle, vào các giờ giảng dạy hay trong khuôn khổ một khoá đào tạo nâng cao.

Liên hệ: lernplattform@pasch-net.de

Mục dành cho học sinh

Học sinh môn Tiếng Đức tại các trường PASCH giao lưu với các bạn cùng học qua cộng đồng. Ở đó, các em có thể đăng bài viết, tranh ảnh và phim lên mạng, có thể lập các nhóm hay tranh luận với nhau trong các diễn đàn.

Các cuộc thi và dự án khơi dậy tinh thần tham gia của các em. Các tài liệu phù hợp với các trình độ tiếng Đức khác nhau phổ biến thông tin về về nước Đức và các cơ hội học tập.

Các buổi thảo luận định kỳ, các hoạt động tương tác và các trò Chơi-mà-học được tổ chức, lôi kéo mọi người tham gia ôn luyện tiếng Đức.

Ai muốn tham gia PASCH-net trong các cộng đồng hay trên Lernplattform, phải đăng ký và sau đó đăng nhập bằng địa chỉ E-Mail và mật khẩu.
  Liên hệ: service@pasch-net.de

 
Mạng lưới PASCH bao gồm hơn 2000 trường học. Viện Goethe phụ trách khoảng 600 trường PASCH trong hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước. Trong khuôn khổ Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ việc giảng dạy Tiếng Đức được đưa vào và phát triển ở các trường phổ thông. Tại các trường này, Tiếng Đức được học sinh lựa chọn là ngoại ngữ thứ hai.

Ngoài ra, Ủy ban Giáo Dục Phổ thông Đức ở nước ngoài (ZFA) cũng nằm trong mạng lưới PASCH và phụ trách khoảng 140 trường Phổ thông Đức tại nước ngoài, 27 trường Deutsch-Profil-Schulen (Trường Phổ thông quốc gia nước ngoài có môn học bằng tiếng Đức), và khoảng 1.100 trường Phổ thông quốc gia nước ngoài cấp chứng chỉ DSD thuộc Hội nghị bộ trưởng văn hóa các bang của Đức.

Schulporträts