Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Ein Porträt von Karl Marx, John Jabez Edwin Mayal [Public domain], via Wikimedia Commonsvia Wikimedia Commons

Mời tham gia thảo luận
200 năm ngày sinh của Karl Marx

Xin mời các bạn tham gia thảo luận về đề tài có liên quan đến Karl Marx. 

Những người muốn tham gia có cơ hội làm đề cương bằng các hình thức thể hiện nghệ thuật và khoa học khác nhau như tản văn và phóng sự, thơ (500 từ), ảnh, tác phẩm sân khấu, vẽ tranh hoặc hoạt hình, video (tối đa 90 giây).

Mời các bạn đọc thêm các điều kiện tham gia thảo luận.

Hạn gửi bài tham luận | 28.08.2018

Tiêu điểm

Sân chơi cho trẻ em Hà Nội Ảnh: Wilfried Eckstein © Viện Goethe Hà Nội

Phỏng vấn Bianca Elgas
Sân chơi cho trẻ em Hà Nội

Viện Goethe Vietnam hợp tác với Viện Français Hanoi và Công ty xã hội Think Playground  của Việt Nam trong một phong trào vận động công chúng tạo nhiều không gian hơn để xây dựng sân chơi cho trẻ em.

Science Film Festival

goethe.de/sciencefilmfestival
Liên hoan phim khoa học 2018

Ban tổ chức Liên hoan phim khoa học 2018 đã ngưng nhận phim tham dự. Vào thời điểm này, các bộ phim tham dự liên hoan đang được duyệt tại các nước tham gia Liên hoan phim khoa học 2018. Có tất cả 278 phim từ 24 quốc gia được gửi đến tham dự Liên hoan phim khoa học 2018, số lượng nhiều nhất từ trước tới nay! Chúng tôi xin cảm ơn các nhà làm phim và các nhà sản xuất về các tác phẩm tham dự liên hoan. Các phim được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ được thông báo vào tháng Tám.