Văn hoá

HAN Projekt "-r-e-t-e-l-l-m-e-: Hanoi" © Viện Goethe Hà Nội

HAN Projekt "-r-e-t-e-l-l-m-e-: Hanoi" © Viện Goethe Hà Nội

Chúng tôi hỗ trợ việc trao đổi văn hóa, giáo dục và thảo luận xã hội.

Với những trọng tâm hoạt động và các chương trình của mình, chúng tôi muốn hướng đến các cuộc đối thoại cởi mở và tạo môi trường tự do cho hoạt động trao đổi văn hóa.

Onleihe: Thư viện điện tử của Đức

Đồng sáng tạo cùng khối xã hội dân sự

Từ Việt Nam và Đức

Quảng bá văn hóa