Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Văn hoá

HAN Mein Vietnam Theater 1000© Viện Goethe Hà Nội

Sân khấu
Việt Nam của tôi

Một dự án về căn cước Việt Nam xuyên biên giới.
Một hợp tác giữa Viện Goethe ở Việt Nam và tạp chí văn chương trực tuyến Zzz Review.

Lời mời tham dự

HAN 05.08.2022 opening Mein Vietnam © Goethe-Institut Hanoi

Chiến dịch Gây quỹ cộng đồng
VIỆT NAM CỦA TÔI

Một dự án sân khấu về bản sắc Việt Nam xuyên biên giới.
Một hợp tác giữa Viện Goethe ở Việt Nam và tạp chí văn chương trực tuyến Zzz Review.

HAN Graphic Novel Ausschreibung 2300x1000 © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 01/09/2022
ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN TRUYỆN TRANH

Viện Pháp và Viện Goethe tại Việt Nam đồng tổ chức chuỗi workshop sáng tác truyện tranh (graphic novel) dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ đến từ Đức và Pháp.

Dịch vụ của viện Goethe

HAN Onleihe © Viện Goethe Hà Nội

Thư viện điện tử
Onleihe

Thư viện điện tử Onleihe là một dịch vụ số của thư viện viện Goethe hơn 35.000 tài liệu tiếng Đức được số hóa.
Hoàn toàn miễn phí. Mượn tài liệu 24/7. Mượn tài liệu ở bất cứ đâu.

Các chủ đề khác