Cổng thông tin du học sinh tại Đức

Cổng thông tin du học sinh tại Đức Ảnh: Alumniportal Deutschland Hàng chục nghìn người từ khắp nơi trên thế giới học tập, làm việc và nghiên cứu tại Đức hay tại các tổ chức Đức ở nước ngoài, tham gia một khoá đào tạo hay nâng cao trình độ hoặc học ngoại ngữ. Qua „ Diễn đàn cựu sinh viên Đức“, một diễn đài trực tuyến cho cựu sinh viên Đức, họ có thể giữ liên lạc với nhau hay với nước Đức sau khi họ trở về quê hương.

„Diễn đàn cựu sinh viên Đức“ bắt đầu lên mạng từ tháng Chín năm 2008. Cổng trực tuyến này làm việc dưới dạng một diễn đàn truyền thông và liên lạc, làm nền tảng cho một mạng lưới toàn cầu của cựu sinh viên Đức, những người có quan hệ chặt chẽ về chuyên môn, về công việc hay cá nhân với các lợi ích của nước Đức. Trọng tâm của cổng trực tuyến này là Cộng đồng, nơi mà các cựu sinh viênthiết lập, củng cố và duy trì các mối quan hệ, thành lập các nhóm, các diễn đàn hay Blogs để trao đổi và tham gia vào các hội thảo trực tuyến. Những bài báo thú vị, cơ hội việc làm, các lời khuyên và thông tin xoay quanh ngôn ngữ Đức, các sự kiện và các tin thời sự về cựu sinh viên được đưa vào tạp chí.

Diễn đàn cựu sinh viên Đức không chỉ rộng mở đón những nguời được học bổng của tất cả các tổ chức tài trợ mà cả những người tự chi phí cho việc đào tạo hay học tập nâng cao của mình ở Đức hay ở một tổ chức của Đức ở nước ngoài. Như vậy, lần đầu tiên trên mạng đã có một diễn đàn toàn cầu cho tất cả các cựu sinh viên Đức. Bạn hãy đang ký tham gia diễn đàn cựu sinh viên Đức, thiết lập một hồ sơ cá nhân, bạn hãy giữ liên lạc với nước Đức và mở rộng mạng lưới toàn cầu của bạn!

Diễn đàn cựu sinh viên Đức là một dịch vụ miễn phí được tài trợ bởi Bộ Hợp tác kinh tế (BMZ)