Cơ hội việc làm

Geschäftsleute mit Puzzle © Viện Goethe

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng tại Hà Nội

Thông báo tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội

Ông Oliver Brandt
Viện trưởng
Tel. +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de

Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh

Herr Mpangi Otte Foto: Herr Mpangi Otte Ông Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de

Cơ hội việc làm

For freelance research assignments
Research Programme Martin Roth Initiative

In 2018 ifa and the Goethe-Institut initiated the "Martin Roth Initiative". The joint project sponsored by the German Federal Foreign Office supports artists and cultural activists as well as civil society actors by facilitating temporary protection stays in Germany and secure third countries. 

Liên tục tuyển dụng
Chuyên gia tư vấn ở Đức

Als spezialisierte und international erfolgreiche Beratungsgesellschaft im Risikomanagement suchen wir explizit Hochschulabsolvierende (m/w/d) aus Vietnam, die sich für einen Berufseinstieg als Consultant in Deutschland interessieren.

Consultant im Risikomanagement