Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Geschäftsleute mit Puzzle© Goethe-Institut

Cơ hội việc làm

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Goethe-Institut là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Liên hệ

Goethe-Institut
Hà Nội

Oliver Brandt © Viện Goethe Hà Nội Ông Oliver Brandt
Viện trưởng
Tel. +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de

Goethe-Institut
TP. Hồ Chí Minh

Thai, Mai Lan © Thai Mai Lan Mailan Thai
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mailan.Thai@goethe.de