Các chương trình
Thành phố Hồ Chí Minh

Ban nhạc DER RINGER biểu diễn tại Tp.HCM trong chuyến chinh phục các sân khấu Châu Á Photo: © Goethe-Institut HCMC

2018