Các chương trình
Thành phố Hồ Chí Minh

Các chương trình Photo: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

2019

  • 31.03.
    - 31.03.2019

    "Cây sáo thần"

    20h00 - Nhà hát Tp. Hố Chí Minh | Nhạc kịch

    Buổi biểu diễn vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới của Mozart được dàn dựng hoàn chỉnh và trình bày bằng ngôn ngữ gốc tại TP. Hồ Chí Minh