Các chương trình
Thành phố Hồ Chí Minh

Operauffürung "Der Freischuetz" Photo: Son Tran

2020

 • 29.09.

  MoTsound #15|aReNaissance

  18h00 - Block 2; La Astoria (TP.HCM) | Nhạc điện tử

 • 02.10.
  - 03.10.2020

  X-Project

  20h00 - Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (Tp.HCM) | Múa đương đại

 • 13.10.

  Ảo ảnh

  19h00 - Rạp Cinestar (Tp. Hồ Chí Minh) | Phim

 • 20.10.

  Hannah Arendt

  19h00 - Rạp Cinestar (Tp. Hồ Chí Minh) | Phim

 • 27.10.

  Rosa Luxemburg

  19h00 - Rạp Cinestar (Tp. Hồ Chí Minh) | Phim

  Đạo diễn: Magarthe von Trotta, 122 phút, 1986