Đăng ký thi trực tuyến
Tại Hà Nội

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Đăng ký thi trực tuyến

Dự kiến từ đầu tháng 11, chúng tôi sẽ mở cổng đăng ký thi trực tuyến để nhận đăng ký mới cho các kỳ thi trong tháng 12.2021, tháng 1 và tháng 2.2022. 

Đăng ký thi trực tuyến

Liên hệ

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de