Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa Nhập cư (SD1) | Thứ 2 đến Thứ 6

12 Tuần A1 24.02.2021 - 21.05.2021 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.1 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.2 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A2 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.1 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.2 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần B1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1+ 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.1 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.2 24.02.2021 - 24.05.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.2 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.1 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.2 24.02.2021 - 20.04.2021 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa B2 | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

12 Tuần B2 01.03.2021 - 26.05.2021 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo
1 2 3 4 5 6