Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa Nhập cư

12 Tuần A1 03.02.2020 - 27.04.2020
T2 8h00 - 11h30
T3 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 03.02.2020 - 27.03.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.1 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.2 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 03.02.2020 - 27.03.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.1 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.2 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 03.02.2020 - 27.03.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.1 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.2 03.02.2020 - 22.04.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 10.02.2020 - 21.02.2020 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 24.02.2020 - 06.03.2020 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 09.03.2020 - 20.03.2020 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 09.03.2020 - 06.05.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo
1 2 3 4 5 6