Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 
Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa Nhập cư

12 Tuần A1 12.02.2019 - 10.05.2019
T2 8h00 - 11h30
T3 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.2 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.3 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.1 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.2 13.02.2019 - 09.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 25.02.2019 - 22.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 25.02.2019 - 22.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 25.02.2019 - 22.04.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

3 Tuần B1 11.03.2019 - 29.03.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa B2

12 Tuần B2 11.03.2019 - 06.06.2019 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

3 Tuần B1 01.04.2019 - 22.04.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 17.04.2019 - 14.06.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo
1 2 3 4 5 6