Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.1 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.2 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.1 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.2 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.1 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.2 01.06.2020 - 19.08.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa B2 | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

12 Tuần B2 01.06.2020 - 21.08.2020 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A1 22.06.2020 - 14.08.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A2 22.06.2020 - 14.08.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần B1 22.06.2020 - 14.08.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa Nhập cư (SD1) | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 11h30

12 Tuần A1 27.07.2020 - 20.10.2020 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A1 27.07.2020 - 22.09.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A2 27.07.2020 - 22.09.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần B1 27.07.2020 - 22.09.2020 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.1 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.2 27.07.2020 - 21.09.2020 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo
1 2 3 4