Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 
Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 08.07.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 08.07.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 08.07.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.1 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.2 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.1 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.2 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 29.07.2019 - 09.08.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.1 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.2 29.07.2019 - 18.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 12.08.2019 - 23.08.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa Nhập cư

12 Tuần A1 19.08.2019 - 18.11.2019
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 26.08.2019 - 21.10.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 26.08.2019 - 09.09.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo
1 2 3