Tìm khoá học Lịch học và học phí

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký học

 
Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa Nhập cư

12 Tuần A1 20.05.2019 - 09.08.2019
T2 8h00 - 11h30
T3 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 27.05.2019 - 07.06.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B2

2 Tuần B2 27.05.2019 - 07.06.2019
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 10.06.2019 - 21.06.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa B2

12 Tuần B2 10.06.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A1.2 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần A2.2 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần B1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa luyện thi B1

2 Tuần B1 24.06.2019 - 05.07.2019 TP.HCM VNĐ 3.000.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.2 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B1.3 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.1 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa bán cấp tốc

8 Tuần B2.2 24.06.2019 - 16.08.2019 TP.HCM VNĐ 4.400.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A1 08.07.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc

8 Tuần A2 08.07.2019 - 30.08.2019 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo
1 2 3 4