Tìm khoá học Lịch học và học phí

Viện Goethe hân hạnh có thể tư vấn và đăng ký lại các khóa học và các kỳ thi tiếng Đức từ ngày 18.10 tại cả hai địa điểm ở Quận 3 và ở Deutsches Haus!

Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn và các quy tắc 5K. Trước khi vào Viện Goethe, chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng đo nhiệt độ, sát trùng tay và điền vào tờ khai sức khỏe.

Bạn vẫn có thể liên hệ với chúng tôi tại: Sprache-Saigon@goethe.de
Chân thành cảm ơn các bạn!

Nếu các bạn có nhu cầu học tiếng Đức, chúng tôi cung cấp các khóa học để bạn lựa chọn:

Đối với khóa A1.1khóa Nhập cư (A1), bạn vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học tại đây:
► Đặt lịch hẹn đăng ký họcKhoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A1 01.11.2021 - 24.12.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa Nhập cư (SD1) | Thứ 2 đến Thứ 6

12 Tuần A1 01.11.2021 - 21.01.2022 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A2 01.11.2021 - 24.12.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần B1 01.11.2021 - 24.12.2021 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6

8 Tuần A1 22.11.2021 - 17.01.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6

8 Tuần A2 22.11.2021 - 17.01.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6

8 Tuần B1 22.11.2021 - 17.01.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.1 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A1.2 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.1 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần A2.2 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.1 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn

12 Tuần B1.2 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 5.000.000 tiếp theo

Khóa B2 | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

12 Tuần B2 29.11.2021 - 07.03.2022 TP.HCM VNĐ 15.000.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A1 04.01.2022 - 14.03.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần A2 04.01.2022 - 14.03.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo

Khóa siêu tốc | Thứ 2 đến Thứ 6 | 8h - 12h30

8 Tuần B1 04.01.2022 - 14.03.2022 TP.HCM VNĐ 9.500.000 tiếp theo
1