דפוסים משתנים
מלאכת העיצוב

עברית
מודרניות יצוקה בעופרת

הם היו חלוצי העיצוב הגראפי בישראל: פרנציסקה ברוך, הנרי פרידלנדר ומשה שפיצר. התערוכה "דפוסים משתנים" במוזאון ישראל ירושלים מתעדת את השפעתם העצומה על האסתטיקה הויזואלית בישראל לאחר קום המדינה. נוסף על כך היא מציגה את הביוגרפיות שלהם – שלושתם נאלצו להימלט מגרמניה הנאצית ולהתחיל בדרך חדשה בישראל.