PLASTIC PLANET – RE: think

Plastic Planet Plastic Planet_Foto: Thomas Kirschner

בימוי: ורנר בוטה
אוסטריה/גרמניה, 2010, 99 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית וערבית

מברווז מפלסטיק ועד כלי רכב. פלסטיק נמצא בכל מקום. בימים ובאוקיינוסים מוצאים פי שישה יותר פלסטיק מאשר פלנקטון. יש אף הוכחות להימצאותו של פלסטיק בדם שלנו!

הבמאי ערך מסע בעולם, שוחח עם אנשים החיים "בתוך" הפלסטיק: החל במשפחות המתגוררות בבתים פרטיים באוסטריה ובארה"ב וכלה במשפחות המתגוררות בצריפים פשוטים בכלכותה. הוא ראיין דוברים של תעשיית הפלסטיק וחוקרים המתריעים על הסכנות הבריאותיות שבתוספי המזון – במיוחד בחומרים המשמרים.
הסרט מראה את הסכנות שבפלסטיק  ובאופן כללי של הפלסטיק הסינטטי על צורותיו השונות והתפשטותו בעולם.

הסרט מתאים גם להקרנה בבתי ספר.