NIEMIECKI MA KLASĘ 2017/2018
Szkoły podstawowe (klasy 7), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę“. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

CELE KONKURSU

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

ZADANIE KONKURSOWE

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu dyskutują następnie, jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych przez uczniów w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
 


Pod koniec października 2017 roku w Warszawie odbędzie się seminarium wprowadzające do konkursu „Niemieckie ma klasę“ dla opiekunów zgłoszonych zespołów. Rejestracja na seminarium odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do konkursu.


Więcej informacji o seminarium 

W ramach konkursu istnieje również możliwość zaproszenia do szkoły trenera z Goethe-Institut, który przeprowadzi z uczniami grę dydaktyczną „Klasa z klasą“. Gra dydaktyczna „Klasa z klasą” została opracowana dla celów projektu „Niemiecki ma klasę“ i uwrażliwia młodzież na znaczenie partycypacji w życiu szkoły. Uczestnicy uczą się współpracować w celu dokonania zmian w swoim bezpośrednim otoczeniu. Poszukując rozwiązania muszą nie tylko wziąć pod uwagę potrzeby różnych grup, ale i przekonać, że ich głos też się liczy.

Zgłoszenia do gry przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do konkursu.
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 10 października 2017 
Harmonogram
Rozpisanie konkursu   15.09.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie   10.10.2016
Seminarium dla nauczycieli-opiekunów zgłoszonych zespołów 27.-28.09.2017
Przeprowadzenie gry dydaktycznej w szkołach 06.11.2017 – 30.03.2018
Nadsyłanie dokumentacji konkursowej   do 04.03.2018
Ogłoszenie listy finalistów  04.04.2018
Wizyty jury w szkołach  09.04. - 18.05.2018
Uroczyste wręczenie nagród      7.06.2018