NIEMIECKI MA KLASĘ 2017/2018
Szkoły podstawowe (klasy 7), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu Niemiecki ma klasę. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

CELE KONKURSU

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

ZADANIE KONKURSOWE

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu dyskutują następnie, jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych przez uczniów w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
 


Pod koniec listopada 2018 roku w Warszawie odbędzie się seminarium wprowadzające do konkursu Niemiecki ma klasę dla opiekunów zgłoszonych zespołów. Rejestracja na seminarium będzie możliwa po zgłoszeniu się do konkursu.

W roku szkolnym 2018/2019 w konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 zespołów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 28 października 2018

 
Harmonogram konkursu
Rozpisanie konkursu   1.10.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie   28.10.2018
Seminarium dla nauczycieli-opiekunów zgłoszonych zespołów listopad 2019
Nadsyłanie dokumentacji konkursowej do 3.03.2018
Ogłoszenie listy finalistów  1.04.2018
Wizyty jury w szkołach  8.04. - 24.05.2019
Ogłoszenie laureatów czerwiec 2019