Dalsze informacje

Powrót do Goethe-Zertifikat C1

Krok po kroku: moduły

Egzamin Goethe-Zertifikat C1 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin w parach).

Egzamin oferowany jest przez wybrane Ośrodki Egzaminacyjne w formie cyfrowej i papierowej.
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają różne teksty, np. artykuły online, z gazet i czasopism. Potrafią zrozumieć główne wątki, poszczególne informacje i punkty widzenia.

Czas trwania: 65 minut

Pisanie

Zdający wyrażają i uzasadniają pisemnie swoją opinię w postaci wpisu na forum na aktualne tematy społeczne oraz piszą formalną wiadomość. Dobierają odpowiednio ton, styl i charakter tak, aby dostosować wiadomość do konkretnej okoliczności i adresata.

Czas trwania: 75 minut

Słuchanie

Zdający słuchają podcastu, wywiadu, dyskusji i wykładu. Potrafią zrozumieć wypowiedzi, poszczególne informacje i opinie na różne tematy.

Czas trwania: ok. 40 minut

Mówienie

Zdający wygłaszają krótki referat na złożony temat i rozmawiają o nim ze swoimi rozmówcami. Omawiają także kontrowersyjny temat w parach.

Czas trwania: 20 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat C1 przystępowały osoby w wieku powyżej 16 lat.
  • Goethe-Zertifikat C1 potwierdza umiejętności językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 800 do 1000 godzin lekcyjnych po 45 minut.