Egzaminy dla dzieci i młodzieży

Egzaminy Goethe-Institut dla dzieci i młodzieży

Zdanie egzaminów "Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1" i "Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch" potwierdza podstawową znajomość języka. Egzaminy odpowiadają pierwszemu (A1) i drugiemu (A2) poziomowi w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

"Goethe-Zertifikat B1" potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

„Goethe-Zertifikat B2” potwierdza zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada czwartemu poziomowi (B2) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 

Terminy egzaminów

Ceny egzaminów

CENY EGZAMINÓW
Egzaminy prowadzone są w Goethe-Institut w Warszawie, w Goethe-Institut w Krakowie oraz w centrach egzaminacyjnych w całej Polsce.
 

Zalety egzaminów międzynarodowych

Egzaminy językowe przeprowadzane przez niezależne instytucje o międzynarodowej renomie stają się coraz bardziej powszechne i przynoszą wiele korzyści.

Dlaczego warto sprawdzać i potwierdzać umiejętności językowe przez zewnętrzną organizację?

  • Certyfikaty zewnętrzne obiektywnie potwierdzają stopień opanowania wszystkich sprawności językowych: czytania, słuchania, pisania i mówienia.
  • Szkoła może obiektywnie udowodnić jakość prowadzonego w niej nauczania języków obcych i tym samym zyskać na prestiżu.
  • Szkoła może porównać swój poziom nauczania języków obcych z innymi szkołami. 
Dlaczego certyfikat Goethe-Institut jest najlepszym wyborem dla Państwa?

Goethe-Institut ma ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego, w kształceniu nauczycieli oraz w opracowywaniu programów nauczania, egzaminów i materiałów dydaktycznych. Wewnętrzne i zewnętrzne ewaluacje zapewniają wysoką jakość oferty. Goethe-Institut jest członkiem Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E.).

Certyfikaty Goethe-Institut:
  • cieszą się dużą popularnością i renomą na świecie,
  • potwierdzają znajomość języka na wszystkich poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w sposób obiektywny i niezależny od programów nauczania i kontekstu kulturowego,
  • są gwarancją jakości – egzaminy przeprowadzane są na całym świecie według jednolitych standardów,
  • wspierają motywację do nauki, stawiając jasno określony cel,
  • zawierają zadania egzaminacyjne zorientowane na działanie, oparte na realnych sytuacjach,
  • potwierdzają stopień opanowania wszystkich sprawności językowych: czytania, słuchania, pisania i mówienia,
  • zwiększają szanse na rynku pracy.